HLA-identical umbilical cord blood transplantation from a sibling donor in juvenile myelomonocytic leukemia

Autor/ka
Andrica C.H. de Vries
Robbert G.M. Bredius
Arjan C. Lankester
Marc Bierings
Monika Trebo
MUDr. Petr Sedláček, CSc.
Charlotte M. Niemeyer
Marco Zecca
Franco Locatelli
Marry M. van den Heuvel Eibrink
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Angličtina
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Juvenilní myelomonocytární leukémie (JMML) je vzácné dětské nádorové onemocnění, jehož jedinou kurativní léčbou je transplantace kmenových buněk. Jako jejich zdroj se používá k transplantaci kostní dřeň a méně často pupečníková krev. Článek představuje pět případů pacientů s JMML, léčených transplantací pupečníkové krve sourozence, u níž lze předpokládat velkou genetickou příbuznost a nižší riziko GVHD (graft versus host disease, reakce štěpu proti hostiteli) než při transplantaci kostní dřeně nebo nepříbuzenské pupečníkové krve. Předchozí studie však prokázaly, že u JMML hraje velmi důležitou roli GvL (graft versus leukemia, reakce štěpu proti nádorovým buňkám hostitele) v prevenci relapsu (návratu) onemocnění. Publikovaná data zmiňovaných pěti pacientů a citovaných článků tak ukazují, že transplantace HLA identické pupečníkové krve sourozence má svá specifika. Ta opodstatňují otázku, zda je pupečníková krev sourozence dobrou volbou u pacientů, pro něž jsou k dispozici buňky nepříbuzenského dárce, ať již kostní dřeně nebo pupečníkové krve.

Sedláček, Petr, [et al.]. HLA-identical umbilical cord blood transplantation from a sibling donor in juvenile myelomonocytic leukemia. Haematologica, 2009 94(2), pp. 302-304. ISSN 0390-6078 (print). ISSN 1592-8721.

Zdroj dat
http://www.haematologica.org/content/94/2/302
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Haematologica, 2009 94(2)