Hematopoietic stem cell transplantation for advanced myelodysplastic syndrome in children: results of the EWOG-MDS 98 study

Autor/ka
B. Strahm
P. Nöllke
M. Zecca
E. T. Korthof
M. Bierings
I. Furlan
MUDr. Petr Sedláček, CSc.
A. Chybička
M. Schmugge
V. Bordon
A. C. Peters
A. O'Marcaigh
C. D. de Heredia
E. Bergstraesser
B. D. Moerloose
M. M. van den Heuvel Eibrink
Trebo Starý Jan
Wojcik M.
Niemeyer D.
Locatelli C. M.
Sandra F. Rief
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Angličtina
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Časopis Leukemia v březnu 2011 uveřejnil výsledky studie EWOG-MDS 98, která se zabývala transplantací hematopoetických buněk (HSCT) u dětí s pokročilým myelodysplastickým syndromem (MDS). Do studie bylo vzato 97 pacientů s primárním myelodysplastickým syndromem, kteří podstoupili transplantaci od HLA-vhodných sourozeneckých dárců nebo nepříbuzných dárců po přípravném myeloablačním režimu busulfanem, cyklofosfamidem a melfalanem. 5letá pravděpodobnost přežití je u těchto pacientů 63%, což ukazuje, že HSCT po myeloablativní přípravě přináší vysokou pravděpodobnost přežití u těchto dětí.

Sedláček, Petr, Starý Jan, [et al.]. Hematopoietic stem cell transplantation for advanced myelodysplastic syndrome in children: results of the EWOG-MDS 98 study. Leukemia, 2011, 25(3), pp. 455 - 462. ISSN 0887-6924 (print). ISSN 1476-5551.

Zdroj dat
https://www.nature.com/articles/leu2010297
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Leukemia, 2011, 25(3)