Epileptic seizures and epilepsy: definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy

Autor/ka
Robert S. Fisher
Walter van Emde Boas
Warren Blume
Christian Elger
Pierre Genton
Phillip Lee
Jerome Engel Jr.
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Angličtina
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Odborný článek Mezinárodní protiepileptické ligy k problematice epileptického onemocnění.

Zdroj dat
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0013-9580.2005.66104.x/pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Epilepsia, 46