Dospívání : kniha pro rodiče : adolescenti, rodiny a rodiče, normálnost a adolescence, riskantní chování adolescentů, přechod do dospělosti

Autor/ka
George H. Orvin
Rok vzniku:
2001
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

<p>Příručka pro rodiče k výchově dospívající mládeže a k porozumění svým dospívajícím dětem.</p>
<p>Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file//47782/pdf.</p&gt;
<p>Orvin, George H. <em>Dospívání: kniha pro rodiče: adolescenti, rodiny a rodiče, normálnost a adolescence, riskantní chování adolescentů, přechod do dospělosti</em>. Překlad Jan Roubal. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 180 s. Pro rodiče. ISBN 80-247-0124-3. </p>

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001006418&local_base=CNB