Domácí násilí: zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám

Autor/ka
Zdena Bednářová
Kateřina Macková
Bc. Petra Wünschová
Kateřina Bláhová
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Publikace věnující se domácímu násilí z různorodých úhlů pohledu - od definice domácího násilí, přes rodiny ohrožené tímto jevem až po náčrt profilu domácího násilníka.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/23878/pdf.

Bednářová, Zdena et al. Domácí násilí: zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám. Praha: Acorus, ©2009. 92 s. ISBN 978-80-254-5422-0.

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001994392&local_base=NKC