Didaktika mateřské školy

Autor/ka
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Rok vzniku:
2019
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace nabízí aplikaci vybraných témat obecné didaktiky v předškolním vzdělávání. Nesnaží se zahrnout čtenáře výčty teoretických definic, ale čtivou formou nabízí informace, jak efektivně vzdělávat s ohledem na specifika učení dětí předškolního věku. Za cíl si klade rozšířit profesní znalosti a kompetence učitelů mateřských škol a rozvinout jejich schopnost orientovat se v problematice cílů, obsahů a procesů učení. Zaměřuje se zejména na projektování vzdělávacích aktivit, jejich realizaci a reflexi. Teoretické poznatky jsou předkládány tak, aby byly použitelné pro praktické využití, a zpravidla jsou doplněny ilustrativními příklady z pedagogické praxe mateřských škol získanými prostřednictvím výzkumných šetření.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/465523/pdf.

SYSLOVÁ, Zora et al. Didaktika mateřské školy. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 252 stran. Řízení školy. ISBN 978-80-7598-276-6.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003070778&local_base=NKC