Děti bez lásky - i s láskou

Autor/ka
Česká televize – Rodina, škola a já
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Videozáznam
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Většina našich občanů prožila svůj život v komunistickém režimu a ten každou anomálii řešil životem v kolektivním zařízení – od kolébky až ke hrobu. Kojenec patří do „kojeňáku“, opuštěné dítě do „děcáku“, postižené dítě do ústavu sociální péče, zlobivé do „pasťáku“. Dospělý handicapovaný do ústavů a nemocnic, starý člověk do domova důchodců a pak na LDN. V našem pořadu chceme ukázat, jaké děti v ústavech žijí, jak ty ústavy vypadají a jak by mohla vypadat praxe, kdyby stát upřednostnil rodinnou péči nad ústavní. Jak fungují adoptivní a pěstounské rodiny, které se starají o děti postižené, o děti jiného etnika. Nejdůležitější je fakt, že ústavních dětí je mnoho. Je tedy nutná změna praxe – z ústavní na rodinnou. Jde o zkvalitnění a hlavně zrychlení adopcí malých dětí a zaangažování dalších rodin pro pěstounskou péči. Jde také o změnu zákona, který by zvýhodňoval práva dětí před právem rodičů, změny soudní praxe. Zlovolnost úředníků, kteří často znají jen ústavní řešení situace a jejich neúcta k „času dítěte“, je neuvěřitelná. Svět jde ale jinou cestou – je nutné nabídnout dětem život v rodinách, v domovech, kde je vždycky táta a máma.

Délka videozáznamu: 00:32:15.

Zdroj dat
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10096383302-deti-bez-lasky-i-s-laskou/20656226254/