Dějiny předškolní pedagogiky

Autor/ka
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Marie Pavlovská
Bohumíra Šmahelová
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Dějiny předškolní pedagogiky poskytuje stručný vhled do vývoje předškolního vzdělávání jednak v českých zemích, jednak v některých zemích Evropské unie. Je zde zachycen historický kontext pojetí dětství od pravěku do konce 20. století, dále jsou zde uvedeni významní myslitelé, kteří se zabývali dítětem a obdobím předškolního věku. Část textu je věnována tzv. reformnímu hnutí a alternativním pedagogickým směrům minulosti a současnosti. V závěru textu je uveden historický pohled na přípravné, ale i postgraduální vzdělávání předškolních pedagogů a na proměňující se cíle jednotlivých výchovných programů v uplynulých sto letech.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/244624/pdf.

PAVLOVSKÁ, Marie, SYSLOVÁ, Zora a ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Dějiny předškolní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 78 s. ISBN 978-80-210-5981-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002441964&local_base=NKC