Co nám přináší "on-line" monitorování minimální reziduální nemoci u dětí s ALL před alogenní transplantací kostní dřeně?

Autor/ka
Lucie Šrámková
Jaroslav Štěrba
Pavel Timr
Bohumír Blažek
Dagmar Pospíšilová
Zdeňka Černá
Jiří Hak
Eva Froňková
Kateřina Mužíková
Jan Trka
MUDr. Petr Sedláček, CSc.
Jan Starý
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek na Konferenci dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky k problematice nemocí, jimiž trpějí děti před transplantací kostní dřeně.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1076717