Chronické bolesti břicha u dětí a dospívajících

Autor/ka
MUDr. Vladimír Volf, Ph.D.
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Chronické bolesti břicha u dětí patří k jednomu z nejčastějších symptomù, pro které jsou tito pacienti vyšetřováni v dětských gastroenterologických ambulancích. Z patofyziologického hlediska dělíme bolesti břicha u dětí na viscerální a parietální. Viscerální bolest je charakterizována jako tupá, neurčitá, kolikovitá měnící se bolest. Většinou se šíří ze střední čáry, škodlivé podněty vyvolávající bolest mohou však působit u nitrobřišních orgánù bezbolestně.

Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Bolest. 2008, roč. 11, č. 3