Barvocit - metodika vyšetření, přístroje a pomůcky, využití chromagenových filtrů

Autor/ka
Lenka Stránská
Rok vzniku:
2019
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Plný text
https://is.muni.cz/th/t87yz/Barvocit_-_metodika_vysetreni__pristroje_a_pomucky__vyuziti_chromagenovych_filtru_2y4tc.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce s názvem Barvocit – metodika vyšetření, přístroje a pomůcky, využití ChromaGenových filtrů se zabývá problematikou barvocitu. V práci jsou kapitoly zabývající se barevným viděním a samotnou barvou. Dále jsou zmíněny dvě nejrozšířenější teorie barevného vidění. Následující úsek pojednává o vrozených a získaných poruchách barvocitu včetně jejich dělení. Nejobsáhlejší kapitola se věnuje testům a přístrojům, které se používají k vyšetřování barvocitu. Jsou zde popsány jednotlivé skupiny testů a jejich nejvýznamnější zástupci. Poslední oddíl práce se zabývá možnostmi korekce poruch barvocitu. Pojednává se zde především o využití filtrů ChromaGen při korekci poruch barvocitu a dále i o jejich využití při specifických poruchách učení, konkrétně u dyslexie.

Zdroj dat
https://is.muni.cz/th/t87yz/