Atypická manifestace těžké vrozené imunodeficience

Autor/ka
Petr Smíšek
Aleš Janda
Ester Mejstříková
Petra Keslová
Martina Suková
MUDr. Petr Sedláček, CSc.
Jan Starý
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Prezentujeme kazuistiky dvou pacientek s těžkou vrozenou imunodeficiencí, u kterých se onemocnění primárně manifestovalo závažnými kožními změnami a méně typickými příznaky, jako jsou trombocytopenie a leukocytóza.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201106-0010_Atypicka_manifestace_tezke_vrozene_imunodeficience.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 6 (2011)