Analýza procesu diagnostiky u jedinců s lehkým mentálním postižením

Autor/ka
Kateřina Šimčíková
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá problematikou procesu diagnostiky jedinců s lehkým mentálním postižením. Teoretická část práce definuje pojem mentální postižení, jeho etiologii, klasifikaci a popis jednotlivých stupňů mentálního postižení, se zaměřením na lehké mentální postižení. Dále se věnuje speciálně pedagogické diagnostice u jedinců s lehkým mentálním postižením a charakteristice institucí podílejících se na procesu diagnostiky. Praktická část je věnována výzkumnému šetření, kde jsou popsány a analyzovány výsledky šetření. K dosažení cílů byla využita kvantitativní výzkumná metoda formou dotazníků.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/371305/pedf_m/