Akutní leukémie u dětí

Autor/ka
Jan Starý
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) tvoří jednu čtvrtinu dětských nádorů a je tak nejčastějším maligním nádorovým onemocněním v dětském věku. Jedná se o heterogenní onemocnění, jehož biologie je odlišná od ALL dospělých. Medián věku při diagnóze dětské ALL je 5 let, nejčastějšími chromozomálními abnormitami jsou fúzní gen TEL-AML a hyperdiploidie nad 50

Zdroj dat
https://www.onkologiecs.cz/pdfs/xon/2010/02/14.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Onkologie, Roč. 4, č. 2 (2010)