Zvoní!: Odklady jsou reakcí rodičů na stav školského systému

Datum publikace: 13. 01. 2015
Periodikum
rodicevitani.cz
Psycholog Václav Mertin analyzuje důvody, proč je u nás v posledních letech tak velká obliba odkladů školní docházky. Jaké dopady mají na děti ohrožené sociálním vyloučením?

Samotný odklad školní docházky pokládám za systémově špatné opatření. Vzhledem k tomu, že náš školský zákon deklaruje povinnost školní docházky pro všechny děti a současně požadavek individuálního přístupu, mělo by nastoupit každé dítě, které naplní věkové kritérium. Umím si představit, že cca 0,5 % dětí by dál dostávalo odklad a nastupovalo později, protože jejich odchylky jsou tak výrazné, že přesahují obvyklé možnosti současné školy a je velká pravděpodobnost, že během ročního odkladu dojde k podstatnému zlepšení. A naopak zcela zanedbatelný dílek procenta populace dětí by mohl nastupovat do školy dřív, než ukládá zákon.

Ovšem psycholog nestanovuje pravidla fungování školského systému nebo dokonce společnosti, takže ve svých konkrétních návrzích a doporučeních se přizpůsobuje existující realitě. Psycholog se snaží chránit klienta a v tomto případě představuje odklad školní docházky prevenci zbytečného selhávání. Proto také léta narůstal počet odkladů až k maximu cca 25 % a nynějším cca 18–20 %.

Celé znění článku najdete na: https://www.eduzin.cz/nezarazene/zvoni-odklady-jsou-reakci-rodicu-na-stav-skolskeho-systemu/.

> další zprávy z médií

Související článek na portálu Šance Dětem:

Děti na trávníku