Víceleté gymnázium, nebo základní škola? Kde naučí vaše dítě víc a nebude se trápit?

Datum publikace: 08. 02. 2018
Periodikum
seznamzpravy.cz
Mnozí rodiče talentovaných dětí si kladou otázku, zda dále rozvíjet talent svého potomky při studiu na osmiletém gymnáziu. Jak se ale ukazuje, jejich kvalita nemusí být stoprocentní.

Poslední průzkum Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ukázal, že děti na základních školách mohou umět matematiku nebo cizí jazyky stejně dobře jako jejich vrstevníci z víceletých gymnázií. Průzkum Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy trval čtyři roky a zúčastnilo se ho více než 6000 tisíc žáků. Co to svědčí o kvalitě škol? A rozhoduje u přijímacích zkoušek spíše talent, nebo ambice rodičů a dobrá příprava? Průzkum Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy trval čtyři roky a zúčastnilo se ho více než 6000 tisíc žáků.

Průzkum potvrdil, že na víceletá gymnázia chodí hlavně děti rodičů, kteří mají lepší sociální postavení a svým dětem se víc věnují. Žáci na gymnáziích mají podle autorů průzkumu výrazně lepší výsledky. Důvodem je zejména to, že je pozitivně ovlivňuje kolektiv nadaných vrstevníků a rodiče je doma lépe motivují. Zhruba 68 procent žáků gymnázií tvoří podle průzkumu děti ze sociálně dobře zajištěných rodin, zatímco na základních školách je takových žáků 28 procent. Když se od těchto faktorů odhlédne, není v průměru mezi gymnázii a základními školami rozdíl v tom, jak kvalitně učí matematiku a jazyky. To, že na základních školách zůstává výrazná část dětí s excelentními výsledky, uvedla v minulosti opakovaně i Česká školní inspekce. Podle ní se na víceletá gymnázia dostávají i děti, které na ně se svými výsledky nepatří.

Více k tématu najdete na: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vicelete-gymnazium-nebo-zakladni-skola-kde-nauci-vase-dite-vic-a-nebude-se-trapit-42299?dop-ab-variant=&seq-no=2&source=hp

další zprávy z médií