Objímání malých dětí má významný vliv na jejich DNA a pozdější vývoj

Datum publikace: 28. 12. 2017
Periodikum
reflex.cz
Kanadští vědci jsou přesvědčeni, že blízký fyzický kontakt ovlivňuje novorozence už na molekulární úrovni.

U dětí, kterým se v raném věku dostává méně pozornosti a jsou vystaveny stresové zátěži, dochází k ovlivnění genové exprese a negativní následky si s sebou daní jedinci nesou dlouhé roky.

Vědci pozorovali celkem 94 dětí, jejichž rodiče si pečlivě zapisovali míru fyzického kontaktu, množství spánku potomků, případného pláče atd. Po 4 letech a 6 měsících byla následně kontrolována methylace DNA. To je biochemický proces, jenž slouží mimo jiné také jako ukazatel, zda dochází k bezproblémovému biologickému vývoji. Výsledky prokázaly, že děti s nízkou mírou fyzického kontaktu mají rozdílnou DNA hned v pěti oblastech. Jedna z nich je přímo spojována s imunitním systémem. Další je pak dávána do souvislosti se zhoršeným metabolismem.

Celý článek najdete na: http://www.reflex.cz/clanek/veda/83588/objimani-malych-deti-ma-vyznamny-vliv-na-jejich-dna-a-pozdejsi-vyvoj.html

další zprávy z médií