Jak hovořit s dítětem, aby nebylo nemocné? 5 kouzelných vět

Periodikum
www.adaline.cz

Co je třeba říci dítěti, aby nebylo nemocné? Zde je 5 kouzelných vět.

Slova, díky kterým se dítě stává méně odolným...
«Jestli nebudeš spát, budeš zítra unavený a podrážděný!» «Zapni si bundu, nebo nastydneš!» «Jestli nebudeš jíst polévku, nikdy nevyrosteš.»Takové a další podobné poznámky slyší dítě od rána do večera.

Rodiče, kteří tyto věty pronášejí, si ovšem neuvědomují, že tím svému dítěti prezentují svět jako plný nebezpečí a negativních jevů, v čemž ovšem vůbec nemají pravdu. Ostatně, kde je psáno, že dítě upadne, spálí se nebo se nastydne? To si myslí pouze jeho rodiče. Platí ale, že to, co bylo vysloveno, se velmi pravděpodobně splní. Pokud se budou rodiče k dítěti chovat jako k někomu, kdo je křehký a zranitelný, potom je pravděpodobné, že skutečně takový bude. O tom není pochyb. Jaký je tedy důvod hovořit v budoucím čase a vyslovovat takto pesimistické předpovědi? Místo toho můžeme říci např.: «Mohl bys upadnout».

Dítě potřebuje poměrně dlouhou dobu k tomu, aby se naučilo předvídat hrozící nebezpečí. Jeho instinktivní strach mu v danou chvíli nemusí dát správný podnět, jak v danou chvíli zareagovat. Adekvátní chování v podobných situacích by si v první řadě měli osvojit sami rodiče. To však mnozí nedovedou. Dítě se pak stává zranitelnějším a jeho sebedůvěra bývá oslabena. Jenom proto, že si jeho rodiče postavili hlavu, že je před všemi riziky ochrání.

Neklid rodičů způsobený obavami o dítě by měl postupně slábnout v souvislosti s tím, jak dítě roste. Je samozřejmě třeba, aby je rodiče sledovali i nadále a aby byli schopni předvídat nepříznivé události, které je mohou postihnout. To ale neznamená chránit je i před těmi nejmenšími riziky. Vhodné je např. vyjádřit svůj postoj slovy: „Lézt sem není právě bezpečné, ale můžeš to zkusit!" -- tím poskytují dítěti možnost vyzkoušet si něco nového. A z výchovného hlediska lze tento postup doporučit spíše než pouhý zákaz.

Celý článek najdete na: https://www.adaline.cz/jak-hovorit-s-ditetem-aby-nebylo-nemocne-5-kouzelnych-vet/

další zprávy z médií

Související články na portálu Šance Dětem: