Dětské skupiny jako řešení předškolní péče

Datum publikace: 02. 03. 2018
Periodikum
MF Dnes
Alternativou klasických i soukromých mateřských škol jsou dětské skupiny. Jejich založení je mnohem jednodušší než je tomu u školek a jsou většinou jedním z benefitů, které poskytují firmy svým zaměstnankyním.

Jejich existenci umožňuje legislativa od roku 2014, zakládat je mohou firmy, úřady, vysoké školy, neziskové organizace či církve. Jsou určeny dětem od jednoho roku do začátku školní docházky. Nicméně děti starší pěti let musí od loňského září povinně navštěvovat mateřskou školu, která je připraví na vstup do školy základní. Dětská skupina totiž nemusí plnit vzdělávací funkci a nemusí mít školní vzdělávací plán, který vychází z rámcového vzdělávacího programu stanoveného ministerstvem školství. K činnosti jí postačí plán výchovy.

Podmínky pro zřízení dětské skupiny jsou tak daleko mírnější než u mateřské školy. Lidé, kteří se budou o děti starat, musí prokázat svou odbornou způsobilost. Za dostatečné se považuje třeba středoškolské vzdělání ve zdravotnictví, sociálních službách či školství, postačí také kvalifikace chůvy.

Dětské skupiny jsou neziskové a nedostávají žádné dotace ani příspěvky od státu, financovat je musí jejich zřizovatel a firmy tak mnohdy činí, protože skupiny považují za benefit, který nabízejí svým zaměstnancům. Další finance plynou od rodičů dětí, jejich platba však nesmí být vyšší, než jsou skutečné výdaje. Nicméně rodiče si mohou náklady odečíst z daně z příjmu, ale jen do výše minimální mzdy. Daňově zvýhodněný je také provozovatel. Může si z daňového základu odečíst výdaje na provoz skupiny nebo příspěvky, které platí provozovateli na děti vlastních zaměstnanců.

Celý článek najdete v dnešním pražském vydání deníku MF Dnes.

další zprávy z médií