Analýza: Poruchy chování v základním školství v datech

Datum publikace: 07. 02. 2018
Periodikum
ceskaskola.cz
Dětí se závažnými poruchami chování. Alespoň podle analýz České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Důvodem tohoto nárůstu je údajně hlavně změna diagnostiky.

Ve školním roce 2016/2017 se v základních školách vzdělávalo 9 225 dětí s diagnózou závažné poruchy chování (dále jen poruchy chování.Většina dětí s diagnózou poruchy chování se vzdělává v běžných školách. 

Ve školním roce 2005/2006 bylo diagnostikováno celkem 2289 dětí s poruchou chování, za období 11 let se tedy celkový počet diagnostikovaných dětí zvýšil téměř čtyřnásobně. Ze statistických dat mimo oblast školství nicméně vyplývá, že počet dětí se závažnými problémy v chování (např. páchání trestné činnosti) dlouhodobě stagnuje, v případě některých indikátorů dokonce klesá. Hlavní příčinou zvýšení počtu diagnostikovaných dětí jsou tedy pravděpodobně změny v diagnostické praxi školských poradenských zařízení. V minulosti totiž u mnoha dětí s problémovým chováním tato diagnóza stanovována nebyla. 

Celý článek najdete na: http://www.ceskaskola.cz/2018/02/analyza-poruchy-chovani-v-zakladnim.html

další zprávy z médií