Mimořádná opatření

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 08. 01. 2021, Aktualizováno: 04. 03. 2021

Vzhledem k nárůstu počtu nakažených přistoupila vláda k nejrůznějším opatřením, která se v průběhu času měnila. Jejich přehled najdete níže.

Pokud potřebujete řešit závažné situace, události a okolnosti, související s nákazou COVID-19, využijte, prosím, vládní COVIDový portál: https://covid.gov.cz/

Obsah: 

PES, aneb jaká opatření budou platit, když ...

S nástupem nového ministra zdravotnictví, MUDr. Jana Blatného, vznikl i takzvaný "PES", tabulka, která v závislosti na denně počítaném rizikovém skóre ukazuje, jaká opatření budou platit při různých činnostech, na různých místech a v rozličných institucích. Bližší informace k výpočtu rizikového skóre najdete na tomto odkaze a nebo zde níže .PES - koronavirová opatření

Pochybnosti a dotazy týkající se koronaviru můžete řešit na nově zřízené informační lince 1221. Hovor může být v závislosti na používaném operátorovi zpoplatněn. Pro podrobnější informace o vašem městě / regionu, sledujte celostátní média, vývěsky a jiné komunikační kanály místní samosprávy (facebook, twitter, instagram, youtube aj.)

Do 28.3 2021 byl vyhlášen nouzový stav. To znamená omezení některých základních práv. Rovněž se podle koronavirového semaforu v oranžových a červených oblastech zavírají i střední (nejen vysoké) školy, v mimořádných případech i druhé stupně základních škol.

Změny od 25.2. 2021

Pro osoby od 15ti let věku je povinnost nosit respirátor FFP2 / KN95 nebo účinnější respirátor v těchto místech:

  • všechny vnitřní prostory, např. obchody, úřady, cizí domácnosti, servisy
  • kdekoliv venku, kde se shlukují lidé na vzdálenost kratší než 2 metry
  • zdravotnická zařízení ambulantního charakteru, např. pohotovost
  • zařízení sociálních služeb, např. domovy důchodců, stacionáře
  • veřejná hromadná doprava, včetně zastávek a přístřešků
  • motorová vozidla, kde osazenstvo netvoří členové úzkého kolektivu či rodiny.

Děti v rozmezí 2 až 15 let věku mohou nosit jednu chirurgickou roušku.

Od nošení respirátorů jsou, jako doposud, osvobozeny např. osoby, jejichž intelekt není dostačující k tomu, aby pochopily, proč musejí respirátor nosit.

Prostory, v nichž je povinnost nosit dvě chirurgické roušky či respirátor FFP2 / KN95 a účinnější je zakázáno jako ochranu úst a nosu nosit / používat látkové roušky nebo respirátory nižších tříd.

Plný text aktuálního opatření najdete na adrese MZ ČR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálně otevřené školy a třídy [k 1.3.]
  • pouze zařízení, která navštěvují děti rodičů, kteří pracují v IZS (integrovaném záchranném systému, tzn. hasiči, policisté a lékaři)
  • pouze školská zařízení při nemocnicích
Aktuálně jsou uzavřeny:
  • všechny školy všech stupňů, včetně dětských skupin

Kdo roušku či respirátor nosit nemusí

Níže uvedený výčet se týká situací souvisejících s výchovou a péčí o dítě. Úplný text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR najdete ZDE. Opatření platí do odvolání.

Nevztahuje se na: Děti do 2 let věku včetně
  Osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie
  Osoby, jejichž mentální kapacita či duševní stav neumožňuje chápat důvody, proč je roušky třeba nosit [autisté, lidé s psychickým onemocněním]
  Klienty domovů pro osoby s postižením, klienty týdenních stacionářů
  Hospitalizované pacienty

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Muž v ochranném obleku a s dýchací maskou