Kolik dětí opouští ročně dětské domovy v ČR?

Každý rok odchází po dosažení plnoletosti do reálného života z dětských domovů necelé dvě stovky dětí. Zbytek zaznamenaného celkového počtu odchodů dětí zahrnuje umístění do pěstounské péče, zlomek do adopce. Zbývající počty vypovídají o návratech k biologickým příbuzným či přemístění do jiných typů ústavní péče.

Graf - odchody děti z DD

Zdroj: Statistická ročenka MŠMT (webové rozhraní pro výběr dat)