Čtenářské dotazy k dávkám státní sociální podpory

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 27. 11. 2013, Aktualizováno: 06. 03. 2021
Pokud byste se chtěli k problematice dávek státní sociální podpory na cokoliv zeptat naší spolupracující odbornice Mgr. Jitky Vrchotové, DiS., pošlete svoji otázku na e-mail [email protected] Odpověď pro vás zdarma zajistíme, zašleme vám ji e-mailem a anonymně bude zveřejněna i zde pod článkem.

O problematice dávek dávek státní sociální podpory se dočtete v těchto článcích:

Na čtenářské dotazy odpovídá Mgr. Jitka Koutová (roz. Vrchotová)

Přítel je nezaměstnaný, já na rodičovské dovolené. Máme nárok na nějakou podporu od státu?

Já, přítel a tři děti (3 roky, 1,5 roku a dvouměsíční) bydlíme ve společné domácnosti, pobírám rodičák 7 600 Kč a 1 500 Kč přídavky na všechny děti. Přítel je nezaměstnaný. Chtěla jsem se zeptat, jestli máme nárok na příspěvek v hmotné nouzi nebo na něco jiného a kolik bychom měli asi dostávat?

Odpověď na Vaši otázku bohužel není tak úplně jednoduchá (a jednoznačná), jak by se na první pohled mohlo zdát.

Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou jedny z nejsložitějších sociálních dávek a do jejich přiznání, respektive výše, zasahuje mnoho skutečností, které vy ve svém dotazu bohužel neuvádíte. Zajdete-li se informovat na úřad, pak patrně narazíte na to, že tyto dávky není prakticky možné vypočítat „od stolu“, pro jejich výpočet je třeba podat žádost a následný výpočet provádí specializovaný dávkový program.

Na jedné straně je sice skutečnost, že váš přítel je nezaměstnaný, není však již bohužel jasné, zda má nárok na podporu v nezaměstnanosti, zda již podpůrčí dobu vyčerpal nebo mu nárok na podporu nevznikl, případně z jakého důvodu. Dále není jasné, zda váš přítel je zároveň otcem vašich tří dětí nebo zda jste děti měla například s bývalým manželem a dětem jejich (biologický) otec platí výživné.

Všechny tyto skutečnosti jsou důležité a měla byste vědět, že budete-li žádat o dávky z balíčku dávek pomoci v hmotné nouzi, budete na ně muset odpovídat. Píšete navíc, že pro děti pobíráte přídavky na děti a z důvodu péče o nejmladší dítě rodičovský příspěvek (obojí ze systému dávek státní sociální podpory), již se však nezmiňujete, zda jste požádala i o příspěvek na bydlení (také ze státní sociální podpory) a podobně.

Přesto bych vám ráda nějak pomohla, uvedu zde tedy, o které sociální dávky byste si mohla zkusit požádat, a na které by vám případně mohl vzniknout nárok:

1) Dávky státní sociální podpory (žádost podávejte na úřad práce, odbor dávek státní sociální podpory):

Rodičovský příspěvek a přídavky na děti již pobíráte, ještě si tedy můžete požádat o takzvaný příspěvek na bydlení. Tato dávka slouží k (částečné) úhradě nákladů na bydlení. Zákon však stanovuje hned několik podmínek, a to především doložení příjmů (jelikož příjmy dokladujete pro přídavky na děti, neměl by to být problém) a pak také to, zda v místě, respektive bytě, kde v současné době bydlíte, máte trvalé bydliště – postačí, když v bytě budete mít trvalé bydliště buď vy, nebo váš přítel. Ten, kdo zde má trvalé bydliště, může podat žádost o dávku „pro všechny“.

Příspěvek na bydlení je poskytován jak na nájemní bydlení (nájemní smlouva, družstevní byt), tak na byt v osobním vlastnictví (na úhradu poplatků spojených s užíváním bytu).

Při vypočítávání výše příspěvku je zohledňován příjem všech osob, které v bytě bydlí (jedná se o takzvaně společně posuzované osoby), ale také výše nákladů (dáno „tabulkami“ – jiné jsou náklady jednotlivce a jiné pětičlenné rodiny).

2) Dávky pomoci v hmotné nouzi (žádost podávejte také na úřad práce, avšak odbor nepojistných dávek)

O tyto dávky by si měl požádat váš přítel. Pro jejich přiznání však bude zohledňován váš příjem a také příjem vašich dětí. Příjmem vašich dětí by mohlo být například výživné, které jim hradí jejich otec (otcové) – odtud tedy moje úvodní otázka týkající se toho, zda přítel je také otcem vašich dětí.

Nepobírá-li Váš přítel podporu v nezaměstnanosti, pak by mu mohl vzniknout nárok na tyto dávky:

 • Příspěvek na živobytí
 • Doplatek na bydlení (Pouze v případě, že příspěvek na bydlení nepokrývá skutečné náklady na bydlení.)

Jako rodina můžete pak požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Tato dávka není dávkou opakující se, ale jednorázovou. Žádat můžete vždy, když je třeba uhradit nějaký větší, případně nečekaný výdaj – například nákup nové pračky, když stará dosloužila, nákup školních pomůcek pro děti, úhrada školy v přírodě, vzdělávacího kurzu či lázní pro děti.

Jelikož se ve svém dotazu nezmiňujete o tom, že byste byla vy, váš přítel nebo některé z dětí osobou se zdravotním postižením, dávky pro osoby se zdravotním postižením vám tedy „nenabízím“.

Budete-li se chtít v systému sociálních dávek lépe zorientovat, mnoho užitečných informací naleznete zde.

Případně můžete využít poradenských služeb některé z občanských poraden (služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou poskytovány bezplatně). Potřebné kontakty najdete zde.

Dostanu porodné, když jsem osoba bez zdanitelných příjmů?

Jsem osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a momentálně těhotná. Otce dítěte znám, ale nehlásí se k nám, takže u mě skončil, a já ho ani jako otce dítěte uvádět nebudu. Je nějaká šance, že dostanu porodné?

Pro nárok na porodné není tolik důležité to, zda otce uvedete, či nikoli, jako to, jaké jsou Vaše příjmy a případně příjmy dalších společně posuzovaných osob (to mohou být například rodiče, prarodiče, případně jiné osoby, se kterými vedete společnou domácnost = společně hospodaříte a dělíte se o náklady na bydlení).

Podle toho, co uvádíte, se domnívám, že otec dítěte s Vámi nežije ve společné domácnosti, k jeho příjmu se tedy při posuzování nároku na porodné přihlížet nebude. Pokud byste se však domluvili na výživném, toto výživné bude považováno za příjem pro Vás a Vaše dítě a mělo by být započítáno.

Podrobné podmínky nároku na porodné jsou uvedeny na našich stránkách v kapitole peněžitá pomoc v mateřství.

Chcete-li zjistit, zda budete mít na porodné nárok, je třeba, abyste si nejprve vypočítala životní minimum své a případně osob, které s Vámi žijí. Návod najdete zde. Výslednou částku vynásobte koeficientem 2,4. Pokud je Váš příjem (a příjem s Vámi posuzovaných osob) nižší než životní minimum násobené koeficientem 2,4, pak by Vám porodné mělo být přiznáno.

Jen pro úplnost dodávám, že se hodnotí příjem v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo. Za příjem se považuje například příjem ze zaměstnání, výživné, nemocenské dávky, respektive vyplácená peněžitá pomoc v mateřství, příjmy z pronájmu a podobně.

Závěrem si dovolím Vám doporučit, abyste otázku „uvedení x neuvedení“ otce pečlivě zvážila, a to nejen z důvodů výchovných (výchova dítěte oběma rodiči, vzájemná pomoc či dohled, …), ale také finančních (vyživovací povinnost otce). Jedná se o velice složitou otázku, která ovlivní nejen Váš život, ale i život Vašeho zatím nenarozeného dítěte.

Do této záležitosti zasahuje mnoho osobních (psychologických) aspektů. Pokud byste v této záležitosti potřebovala radu či pomoc, doporučuji využít (bezplatných) služeb občanských poraden (kontakty na poradny v celé ČR najdete na www.obcanskeporadny.cz), poraden pro manželství rodinu a mezilidské vztahy (k vyhledání například v registru poskytovatelů sociálních služeb zde), případně OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) v místě svého trvalého bydliště (k dohledání na webu města či obce, kde bydlíte).

Příspěvek na péči u dítěte s trombocytopenií

Mám dvě děti: jedno má DM1 (diabetes mellitus 1) a starší syn (7 let) teď má trombocytopenii, krvácí z nosu, nesmí mezi děti kvůli oslabené imunitě, musí být na něj dohled kvůli úrazu. Myslíte, že mám zažádat o druhý stupeň, středně těžká závislost?

Podmínky nároku na příspěvek na péči nejsou tolik nastaveny na jednotlivé diagnózy, výše přiznaného příspěvku závisí především na tom, jaký má zdravotní stav vašeho dítěte dopad na jeho soběstačnost, respektive zvládání takzvaných životních potřeb.

Podrobně jsme podmínky nároku na příspěvek na péči popsali zde.

Abyste zjistila, zda může Vaše dítě „dosáhnout“ na druhý stupeň závislosti (středně těžká závislost), je třeba, aby bylo uznáno (posudkovým lékařem), že vaše dítě nezvládá nejméně čtyři z deseti, respektive devíti životních potřeb (péče o domácnost se hodnotí jen u osob starších 18 let). I vy sama, právě proto, že nejlépe znáte potřeby svého dítěte a víte v jakých oblastech mu pomáháte, můžete velmi dobře odhadnout, které životní potřeby dítě nezvládá.

Vždy je však třeba posoudit jednotlivé životní potřeby porovnáním s dítětem stejného věku bez zdravotního postižení. Tedy je pochopitelné, že sedmileté dítě si samo neuvaří, mělo by však být schopno – i přes potřebu diety – se samostatně obléci, obout a podobně, to vše úměrně svému věku. Rodiče (prarodiče, paní na hlídání a podobně) musejí tedy na dítě dohlížet, je však třeba rozlišovat, co je zde „navíc“ – například to, že kvůli snížené imunitě je třeba věnovat větší pozornost například „péči o zdraví“, dítě je limitováno v „osobních aktivitách“, kvůli DM1 (jestli jsem správně pochopila, tak se jedná o cukrovku) může být problém se „stravováním“ a podobně.

Zde jsem vyjmenovala tři životní potřeby. Nejsem lékař, ale sociální pracovnice, nemohu tedy hodnotit zdravotní stav vašeho dítěte. To přísluší výhradně posudkovému lékaři. Vy jako matka však můžete potřeby svého syna poměrně dobře vyhodnotit.

Najdete-li dostatek argumentů pro zdůvodnění nejméně čtyř životních potřeb, pak doporučuji žádost o zvýšení příspěvku na péči podat. Formulář pro podání najdete zde.

Nárok na porodné

Chtěla jsem se zeptat, proč jsem nedostala porodné. Moje dcera se narodila 9. 6. 2013 a prý jsem na to neměla nárok. Mám ještě syna, tomu je 6 let.

Je mi líto, ale asi Vás nepotěším. Nárok na porodné jste neměla u Vaší dcery (narozené 9. 6. 2013) proto, že porodné náleží pouze u prvního dítěte. Jelikož píšete, že máte staršího syna, tak dcerka nebyla Vaše první narozené dítě, a proto nárok na porodné u dcerky není.

Když se Vám narodil syn (před 6 lety), mohla jste si o porodné požádat. V té době bylo porodné vypláceno na všechny děti, a to navíc bez ohledu na příjmy rodiny. Pak se ale zákon změnil a dnes je nárok na porodné jen u prvního dítěte.

Pokud jste tehdy o porodné nepožádala, dnes už je nárok na porodné pro syna promlčený. Nárok na porodné na syna zanikl v jednom roce jeho věku.

Má těhotná dcera nárok na dávky?

Chci se zeptat, zda má naše dcera, která s námi žije v jedné domácnosti a je těhotná, nárok na nějaké dávky. Je jí 22 let, byla půl roku zaměstnaná, v současné době je vedena na úřadu práce.

Z toho, co píšete, se domnívám, že dcera již dostudovala a po skončení studia nastoupila do zaměstnání, kde však byla jen šest měsíců. V současné době je nezaměstnaná (v evidenci úřadu práce).

Dávky, na které se dotazujete, si dovolím rozdělit do dvou částí – před porodem a po porodu.

1) Před porodem

1a) Podpora v nezaměstnanosti

Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je třeba splňovat podmínku 12 (odpracovaných) měsíců zaměstnání v posledních dvou letech. Tuto podmínku je možné splnit i sečtením odpracovaných dob z různých zaměstnání. Není tedy třeba, aby dcera celou dobu pracovala u jedné firmy. Může mít doklady od několika různých firem. Pokud by doložila 12 odpracovaných měsíců, mohla by po dobu 5 měsíců pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Pokud nárok na podporu v nezaměstnanosti dcera nesplňuje, doporučuji přesto zůstat v evidenci úřadu práce (i když je bohužel velmi pravděpodobné, že si zaměstnání nenajde), a to proto, aby byla pojištěna (informace o pojištění naleznete zde – kapitola se sice nazývá „Pojištění pečujících osob“, informace v úvodu jsou však všeobecné, vztahují se tedy i na Vaši dceru).

1b) Peněžitá pomoc v mateřství

Pokud by dcera doložila 12 odpracovaných měsíců pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, byla by (patrně) schopná doložit i 270 odpracovaných dnů pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Podrobné informace o peněžité pomoci v mateřství naleznete zde.

1c) Další sociální dávky

Pokud má dcera odpracováno opravdu jen šest měsíců (a před tím „jen“ studovala), pak jí nárok na podporu v nezaměstnanosti ani nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikne.

Nárok na další sociální dávky se bude odvíjet od současného příjmu dcery (tím může být např. invalidní důchod, je-li dcera osobou se zdravotním postižením, podpora či výživné od otce dítěte či jiné příjmy), ale také od příjmu osob, které s dcerou žijí ve společné domácnosti.

Pokud tedy žijete s dcerou jen Vy, budete muset doložit svůj příjem a dcery příjem. Podle výše vašich (společných) příjmů pak bude posuzován nárok na sociální dávky.

Mohly by to být tyto:

 • Příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory)
 • Doplatek na bydlení (dávka pomoci v hmotné nouzi)
 • Příspěvek na živobytí (dávka pomoci v hmotné nouzi)

Tyto tři dávky jsou poskytovány opakovaně na úhradu nákladů spojených s bydlením (nájem, elektřina, plyn, …), ale také na další (jídlo, ošacení apod.).

 • Mimořádná okamžitá pomoci (dávka pomoci v hmotné nouzi)

Tato dávka je poskytována jednorázově na úhradu větších nákladů, jako je např. nákup kočárku, výbavičky pro dítě či dalšího základního vybavení. Výše dávky se opět odvíjí od výše příjmů žadatele, ale také od požadavku. U této dávky bude třeba odůvodnit všechny plánované výdaje. Nečekejte tedy, že dostanete příspěvek na všechno, co dítě potřebuje, jedná se skutečně jen o pomoc na nákup nejnutnějších věcí.

Jelikož neuvádíte ve svém dotazu výši vašich příjmů (ani kolik osob žije v domácnosti), nemohu Vám poskytnout další, podrobnější údaje. Chcete-li alespoň zhruba odhadnout šance dcery na získání výše uvedených dávek, informace (a formuláře žádostí) naleznete zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/socialni-poradce.

1d) Podpora a pomoc od otce dítěte

Ve svém dotazu neuvádíte, jaký vztah má k budoucímu dítěti Vaší dcery jeho otec. Nebude-li chtít, je právem dcery otce dítěte neuvádět. Nicméně je třeba počítat s tím, že pro nárok na dávky bude dcera (pravidelně) vyzývána, aby příjem otce a podporu (výživné) od otce dítěte uváděla.

Rozhodne-li se dcera tuto otázku řešit, pak je zde několik kroků, které by měla učinit:

 • Určení otcovství – nejjednodušší je, když otec dítěte svůj vztah a rodičovství sám uzná. V tomto případě postačí prohlášení obou rodičů na matrice, a to nejlépe ještě před porodem. Potvrzení z matriky si pak dcera založí do těhotenského průkazu a na základě tohoto potvrzení jí bude vystaven rodný list, ve kterém bude otec uveden.
 • Popírá-li otec svůj vztah k dítěti, bude třeba se obrátit na soud se žalobou na určení otcovství.
 • Zároveň je možné žádat – prostřednictvím soudu – úhradu některých nákladů neprovdané matky.

Při sepisování obou těchto podání doporučuji obrátit se s žádostí o pomoc buď na OSPOD (oddělení péče o dítě v místě trvalého bydliště dcery), nebo na některou z občanských poraden (kontakty najdete na www.obcanskeporadny.cz), případně poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (kontakty na pražské poradny naleznete zde: www.csspraha.cz, nejste-li z Prahy, pomoci Vám mohou např. v Asociaci manželských a rodinný poradců – dotazujte se na právní pomoc, pozor, všichni poradci v seznamu nejsou právníci; kontakty naleznete zde: http://www.amrp.cz/kde-najiacutet-poradce.html).

Služby všech těchto tří institucí jsou poskytovány bezplatně.

2) Po porodu

Po porodu matce náleží peněžitá pomoc v mateřství, a to po dobu 20 nebo 22 týdnů (tj. cca šest měsíců), samozřejmě jen v případě, že splnila podmínky – viz výše.

Nebude-li mít dcera nárok na peněžitou pomoc v mateřství, vznikne jí dnem porodu nárok na rodičovský příspěvek. Podmínky a výše rodičovského příspěvku naleznete zde.

Dle výše příjmu matky a dalších osob, které s ní žijí ve společné domácnosti, pak může vzniknout nárok na porodné (pokud se jedná o první dítě), na přídavky na děti (podrobné informace viz na stejné webové stránce jako rodičovský příspěvek) a dále pak na tyto dávky, které jsem popsala výše:

 • Příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory)
 • Doplatek na bydlení (dávka pomoci v hmotné nouzi)
 • Příspěvek na živobytí (dávka pomoci v hmotné nouzi)

Pokud ani po porodu nebude otec ochoten na dítě přispívat (a matku finančně či jinak podporovat), může matka využít možnosti obrátit se na soud a podat návrh na příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matky. Pomoci jí s tím opět mohou na OSPOD nebo v některé občanské či manželské poradně.

Má dcera s dysortografií nárok na nějaký finanční příspěvek?

Má dcera trpí poruchou, má dysortografii, lehkou symptomatologii ADD, oslabení grafomotoriky, byli jsme na vyšetření v psychologické poradně. Dcera prospívá s vyznamenáním, ale musíme u ní často sedět. Často dělá dvě až tři věci najednou a nic nedodělá. Paní psycholožka ji zařadila mezi zdravotně postižené, je to správně? Vím, že má tyto problémy, proto se jí věnujeme. Mám ještě dvě dcery ve věku 8 a 4 roky a u nich je zatím vše v pořádku. Máme právo na sociálním odboru žádat nějaké finanční prostředky?

Odpověď na Vaši otázku bohužel není úplně jednoduchá. Nárok na jednotlivé sociální dávky pro osoby se zdravotním postižením se odvíjí od konkrétních potřeb každého dítěte (osoby) se zdravotním postižením. Výčet toho, co uvádíte, sice není malý, zároveň je zde však skutečnost, že Vaše dcera je integrována v běžné škole, kde navíc, jak sama uvádíte, prospívá s vyznamenáním. Ani skutečnost, že paní psycholožka zařadila dceru mezi zdravotně postižené, není pro nárok na sociální dávky rozhodující.

Hodnocení psychologa (a zařazení mezi děti se zdravotním postižením) patrně vyplývá ze srovnání s dítětem, které je tzv. bezproblémové, nepotřebuje žádnou speciální péči ani individuální přístup. Vaše dcera, dle toho, co píšete, je nesoustředěná, roztěkaná, (zatím) neumí udržet pozornost delší čas, potřebuje tedy dohled a více péče. Paní psycholožka se jí tedy věnuje intenzivněji a na její potřeby bere ohled, s nárokem na sociální dávky to však souviset může, ale nemusí.

Hodnocení nároku na sociální dávky záleží na posouzení 10 životních potřeb, resp. 9 životních potřeb (10. životní potřeba – péče o domácnost je posuzována pouze u osob starších 18 let).

Výčet a popis životních potřeb naleznete zde.

Budeme-li se zabývat nárokem na sociální dávky přiznávané dětem se zdravotním postižením, přicházejí v úvahu tyto systémy:

 • Příspěvek na mobilitu
 • Příspěvek na péči
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením (Průkaz OZP, tj. TP, ZTP nebo ZTP/P)

Pro nárok na příspěvek na mobilitu je třeba splňovat závislost v oblasti mobility a orientace. Je-li uznána alespoň jedna z těchto dvou potřeb, pak vzniká nárok nejen na příspěvek na mobilitu, ale také na průkaz OZP II., resp. III. stupně.

Pro nárok na příspěvek na péči je pak posuzována závislost ve všech devíti životních potřebách. K případu se vyjadřuje sociální pracovnice (která provádí sociální šetření v domácnosti žadatele), praktický lékař (pediatr), rozhodující slovo má však posudkový lékař. Posudkový lékař ve své zprávě (Posudek o zdravotního stavu – Posouzení stupně závislosti osoby) uvádí, které životní potřeby žadatel nezvládá. Čím více životních potřeb je posudkovým lékařem uznáno, tím vyšší stupeň příspěvku na péči je pak uznán.

Uvědomuji si, že svůj dotaz jste směřovala k tomu, abych Vám řekla, zda Vaší dceři nárok na příspěvek na péči vznikne či nikoli. Je mi líto, ale toto hodnocení mi nepřísluší. K němu je kompetentní jen lékař posudkové služby.

Vy sama, případně po konzultaci s odborným lékařem, však nárok dcery můžete do jisté míry posoudit. Doporučuji pečlivě prostudovat popis životních potřeb (odkaz viz výše) a podle popisu zvážit, zda dcera v těchto oblastech potřebuje pomoci, či zda je soběstačná.

Jako srovnání by Vám mělo vždy „posloužit“ dítě stejného věku, které nemá zdravotní postižení. Příklad: U pětiletého dítěte se obecně nepředpokládá, že si zvládne správně naplánovat stravování a rozlišit, které potraviny může jíst a které nikoli. Patnáctileté dítě by však již tyto kompetence mít mělo. Nemá-li je, např. z důvodu mentálního postižení, pak můžeme říci, že je v oblasti stravování závislé na pomoci druhé osoby.

Obdobným způsobem můžete vyhodnotit potřeby dcery. Je však třeba je „napasovat“ do uvedených devíti životních potřeb (mobilita, orientace, komunikace, oblékání a obouvání, stravování, výkon fyziologické potřeby, péče o zdravý, osobní hygiena, osobní aktivity).

Dalším důležitým faktorem je „každodennost“, tedy to, zda je péče vyžadována denně nebo např. po všechny pracovní dny v týdnu (např. doprovod do školy, docházka k lékařům, na logopedická cvičení, rehabilitace atd.).

Tolik tedy k podmínkám posuzování nároku na jednotlivé dávky pro děti se zdravotním postižením. Tato pravidla jsou platná u všech žádostí podaných před 31. 12. 2013. Podrobné informace naleznete na www.sancedetem.cz.

Od ledna 2014 pak nabývá účinnosti novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V souvislosti s touto novelou dojde ke změně v posuzování nároku na průkaz OZP. Od 1. 1. 2014 bude nárok na průkaz OZP opět posuzován dle diagnóz. Uvedený zákon je již schválen a nabytí účinnosti nic nebrání. K zákonu je však třeba ještě přijmout vyhlášku, kde bude výčet diagnóz uveden. Tato vyhláška však ještě není hotová. Očekáváme ji cca v průběhu prosince.

Dle novely zákona č. 329/2011 již také nebude potřeba samostatně posuzovat nárok na příspěvek na mobilitu. Nárok na tento příspěvek vznikne automaticky všem držitelům průkazu OZP II. a III. stupně (tj. ZTP nebo ZTP/P).

Snacha je v rekvalifikaci a těhotná – má nárok na nějaké dávky státní sociální podpory?

Mám snachu, která je v rekvalifikaci, zatím nepobírá žádné dávky a je v jiném stavu. Slyšela jsem, že lze žádat o příspěvek na lepší stravu při těhotenství a kojení. Prosím, jak o to žádat a jaké doklady jsou k tomu potřeba.

Dávka, na kterou se ptáte, je součástí dávek pomoci v hmotné nouzi. Nejedná se tedy o žádný samostatný příspěvek, ale o dávku, kterou se zvyšuje jedna ze tří dávek pomoci v hmotné nouzi, a to příspěvek na živobytí.

Než však Vaše snaha bude žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi, měla by vědět několik důležitých skutečností:

1) Stát vždy zjišťuje, zda byly uplatněny ostatní „soukromé“ nároky. Tedy například to, zda otec dítěte přispívá na výživu matky, zda ji podporuje, zda spolu žijí a on se podílí na úhradě výdajů společné domácnosti a podobně.

Pokud vaše snacha žije s vaším synem, budou při posuzování nároku na JAKÉKOLI dávky posuzovány také jeho příjmy, protože se bude jednat o takzvanou společně posuzovanou osobu. Stejným způsobem může být hodnocen příjem dalších osob žijících ve společné domácnosti (rodiče vaší snachy; pokud žijí u vás, tak Vaše příjmy, ...).

Pokud snacha s otcem dítěte nežije, měla by vědět, že i tak je jeho povinností matku svého dítěte (a po narození i dítě) finančně podporovat. Zde může nastat velmi mnoho různých situací, například když otec dítěte nechce uznat své otcovství, není s matkou v kontaktu a podobně. Je-li to případ vaší snachy, doporučuji pro další postup obrátit se na některou z těchto institucí/organizací:

 • OSPOD (odbor sociálně právní ochrany dětí) v místě bydliště matky (po narození dítěte v místě bydliště dítěte, je-li odlišné do bydliště matky);
 • některou z občanských poraden (kontakty najdete na www.obcanskeporadny.cz);
 • některou z poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Nevím bohužel, kde Vaše snacha bydlí. Pokud je z Prahy, kontakty na pražské poradny naleznete zde;
 • mimopražské poradny můžete vyhledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

2) Kromě výše uvedených nároků je dále třeba uplatnit nárok na dávky státní sociální podpory. Má-li snacha nějaké další dítě/děti, měla by pro ně požádat o přídavky na děti. Podrobné informace jsem vypsala na našem webu zde.

A možná také na příspěvek na bydlení – podrobné informace najdete zde.

Žádost bude snacha podávat na úřad práce (v místě svého bydliště) na odbor dávek státní sociální podpory.

3) Pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi je třeba navíc splňovat další podmínky, především musí snacha dodržet všechny podmínky stanovené úřadem práce, tedy zejména dokončení rekvalifikace, případně nástup do zaměstnání, samozřejmě v případě, že jí v tom nebude bránit její těhotenství (pokud je teprve na začátku těhotenství, mohla by po skončení rekvalifikace, bude-li mít štěstí, do zaměstnání/na brigádu alespoň na čas nastoupit).

Při splnění těchto podmínek je možné žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi. Jsou celkem tři:

 1. Příspěvek na živobytí
 2. Doplatek na bydlení
 3. Mimořádná okamžitá pomoc.

Podrobné informace o všech těchto dávkách najdete také na stránkách MPSV.

Podmínky nároku na příspěvek na živobytí se odvíjejí od výše příjmů, respektive od toho, zda tyto příjmy překračují částky existenčního minima. Výše existenčního minima je upravena zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a jsou tyto: pro snachu, je-li zletilá, je to 2 200 Kč. Vznikne-li vaší snaše nárok na příspěvek na živobytí, bude mít nárok také na částku 1 100 Kč/měsíčně určenou na dietu v těhotenství a při kojení.

Vyjádření úřadu práce k tomuto příspěvku najdete na helpnet.cz. V článku jsou také informace o tom, jak při podání žádosti postupovat a jaké doklady bude třeba doložit.

Nárok na další dávku z dávek pomoci v hmotné nouzi – doplatek na bydlení – vzniká zjednodušeně řečeno v případě, že je přiznán příspěvek na bydlení a jeho výše není dostačující pro úhradu (skutečných) nákladů na bydlení (tedy nájem včetně poplatků; pozor u vlastnických a družstevních bytů se příspěvek neposkytuje na příspěvky do fondu oprav). Je také třeba doložit, že na nájemném (ani na službách) nemá snacha žádné dluhy.

Mimořádná okamžitá pomoc není dávkou opakující se, ale jednorázovou. Požádat o ni snacha může například před blížícím se porodem, kdy bude potřebovat nakoupit třeba výbavičku pro dítě. Nečekejte však žádný vysoký příspěvek, jedná se jen o příspěvek na nejnutnější potřebné vybavení pro dítě. O tuto dávku je možné žádat i při dalších nečekaných/mimořádných výdajích. Není však možné ji využít na úhradu případných dluhů, a to bohužel ani v případě, že nevznikly bez zavinění žadatele.

Vždy velice záleží na odůvodnění dané žádosti a na celkové sociální situaci rodiny (snachy a vašeho syna, případně dalších osob žijících ve společné domácnosti). Mimořádnou okamžitou pomoc může úřad práce přiznat i u žadatele, jehož příjem sice překračuje hranici pro nárok na ostatní dávky hmotné nouze, celkově je však tak nízký, že neumožňuje, aby si žadatel vytvářel rezervu, ze které by tento mimořádný větší výdaj uhradil.

Žádost o dávky pomoci podávejte na místně příslušném úřadě práce (odbor dávek pomoci v hmotné nouzi), kde si snacha může vyzvednout všechny potřebné formuláře, případně je najdete zde.

Závěrem bych ráda pro úplnost dodala, že pokud snacha splňuje podmínku pojištění 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (tedy šest až osm týdnů před porodem), mohla by již od osmého týdne před porodem pobírat tut dávku. Podrobné informace naleznete zde.

Nevznikne-li jí nárok na peněžitou pomoc v mateřství, bude moci pobírat rodičovský příspěvek, a to ode dne porodu. Podrobné informace o rodičovském příspěvku naleznete zde.

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Mince a hodiny