Zobrazit menuSkrýt menu

Život se v Česku opět zastavuje. Pro děti se uzavřená domácnost může změnit v trauma

Publikováno: 12. 10. 2020, aktualizováno: 12. 10. 2020 | Zdroj: zpravy.aktualne.cz

V souvislosti s pandemií covidu-19 vzrostl i v Česku počet případů domácího násilí o 30 až 40 procent, jak ukazuje výzkum Fakulty humanitních studií UK a Sociologického ústavu AV ČR. Na situaci reaguje pražské Centrum Locika, které v září spustilo platformu Dětstvíbeznásilí.cz, kde mohou najít okamžitou pomoc a podporu nejen děti a jejich rodiče, ale i učitelé a další profese pracující s dětmi.

Přímými účastníky násilných incidentů v rodině jsou podle psychologů velmi často i děti, u kterých se prožitá traumata odrážejí nejen na jejich aktuálním psychickém stavu, vztazích a školní úspěšnosti, ale mohou výrazně ovlivnit i jejich budoucnost a zdraví. Děti zažívající násilí doma potřebují specializovanou pomoc a podporu, ale také někoho, kdo jim pomůže situaci v rodině odhalit a nastartovat pomoc, dodávají odborníci. "Téma dětí jako neviditelných obětí násilí nabralo s příchodem nemoci covid-19 na své urgenci. Pandemie nám ukázala velké systémové mezery v péči o ohrožené děti," říká Petra Wünschová, ředitelka Centra Locika, které se zaměřuje právě na odbornou péči pro děti zažívající domácí násilí.

Česká republika je podle ní specifická velkou latencí těchto případů, nevyplouvají tolik na povrch, nemluví se o nich tak jako v okolních zemích. Zatímco nárůst domácího násilí v době koronavirového lockdownu o 30-40 procent byl podobný jako jinde v Evropě, od těch západních zemí se Češi výrazně lišili v tom, že oběti si mnohem méně řekly oficiálně o pomoc. Výkyv se proto nijak neprojevil ve statistikách policie nebo intervenčních center a problém se neřešil. Česko vypadalo jako ostrůvek idyly uprostřed Evropy. "Až při bližším prozkoumání se ukázalo, že opak je pravda. Stojí za tím jednak nedůvěra ve státní instituce, jednak vysoká tolerance k násilí v blízkých vztazích. Za násilí tu považujeme až týrání. Pokud násilí v rodině dosahuje menší intenzity, ani rodina, ani její okolí nepovažuje za nutné situaci řešit," vysvětluje Wünschová. Velmi malá je také informovanost lidí, jak takovou situaci rozpoznat a na koho se obrátit. To se Locika snaží změnit.

Na webu Dětství bez násilí nabízí kromě zmíněné pomoci i chat a linku pro děti, anonymně mohou do Centra přijít nejen děti samotné, ale i jejich rodiče. Kromě toho zde všechny cílové skupiny najdou materiály, které jim mohou pomoci se zvládáním úzkosti, obav či se zvládáním vlastních emocí. Odbornou pomoc lze najít i v mimopražských organizacích - v Ústí nad Labem, Kladnu, Pardubicích, Hradci Králové, v Brně či Ostravě. "Ta pomoc je skutečně okamžitá, den poté, co nám rodina zavolá, už může přijít do Centra Locika," upozorňuje Wünschová s tím, že v komunikaci s ohroženými dětmi se jim nejvíce osvědčil chat díky své anonymitě, okamžitosti a díky tomu, že se jedná o komunikační kanál, jenž je dětem blízký.

Celý článek najdete zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/podzimni-lockdown-se-blizi-pro-mnohe-deti-se-uzavrena-domacn/r~4b83636e095a11eb8b230cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0BvnFP2FtpB9NW-qI0UDOJwU91tBq5bPPwj7GhyoCSv0Wa_-W1GKg_mbw 

Kam se obrátit pro pomoc?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS