Zobrazit menuSkrýt menu

Vzdělaní rodiče často obcházejí inkluzi. Přehlašují děti na jiné školy, upozorňuje analýza

Publikováno: 15. 11. 2019, aktualizováno: 15. 11. 2019 | Zdroj: seznamzpravy.cz

Rodiče s vysokoškolským vzděláním mají větší ambice a chtějí pro své děti co nejlepší vzdělání. Podle zjištění Agentury pro sociální začleňování však dospěli k tomu, že jim v tom inkluze brání.

Agentura pro sociální začleňování má v ruce analýzu o tom, jak se v českých školách chová společenská majorita k menšinám anebo k dětem, které jsou zdravotně či sociálně znevýhodněny. Vyplývá z ní mimo jiné, že projekt inkluze, při němž se stát snaží začlenit tyto děti mezi ostatní žáky, má odpůrce zejména mezi vzdělanými rodiči. Práce Karla Čady a Daniela Hůleho uvádí, že rodiče s vyšším vzděláním častěji vybírají pro svého potomka jinou školu než tu, kterou mají v místě bydliště (tzv. spádovou školu).

Důvodů je celá řada a inkluze patří mezi ně. "Čím jsou lidé vzdělanější, tím méně podporují začleňování znevýhodněných dětí do tříd hlavního vzdělávacího proudu," píší autoři ve studii s názvem Analýza segregace v základních školách, kterou si nechala zpracovat Agentura pro sociální začleňování. Dokument na publikaci teprve čeká, ale Seznam měl možnost si ho prostudovat. Práce popisuje důvody a také možná řešení segregace žáků na základních školách. Česku se totiž ani 30 let po sametové revoluci nepodařilo tenhle problém zvládnout. A nejen to, situace se ani příliš nezlepšuje. A to ani poté, co Evropský soud pro lidská práva dospěl v případě škol na Ostravsku k verdiktu, že segregace školáků v Česku existuje. Od verdiktu přitom uplynulo více než 10 let.

Podle analýzy stačí, aby měl jeden z rodičů vysokoškolské vzdělání, a hned vzroste 1,5krát pravděpodobnost, že pro své dítě zvolí jinou než spádovou školu. Nejvíce je to vidět v obcích do 499 obyvatel, jinou základní školu tady pro děti volí polovina rodičů – vysokoškoláků. V největších městech nad 100 tisíc obyvatel se to děje naopak nejméně, a to i kvůli tomu, že zdejší školy jsou velmi naplněny. Tato čísla vycházejí z průzkumu, který je součástí Analýzy segregace v základních školách. Cílovou skupinou bylo 1 814 respondentů z rodin s minimálně jedním školou povinným dítětem. Alespoň polovinu dotazníků sesbírali výzkumníci při individuálních rozhovorech z očí do očí. Zbytek odpovědí získali v elektronické podobě.

Ze zjištění vyplývá, že o tom, jaké hodnoty rodiče pro výběr školy uplatňují, rozhoduje jejich postoj k rovnosti ve společnosti. Průzkum došel k závěru, že se rodiče dělí na dvě skupiny – hierarchicky orientované a rovnostářské. "Zatímco hierarchicky orientovaní rodiče mají tendence preferovat spíše vzdělání třídící děti podle výkonu a studijních předpokladů, rovnostářsky orientovaní rodiče naopak preferují smíšený kolektiv dětí ve třídách," vysvětlují autoři studie.

Kvalitní škola se podle rodičů nejčastěji pozná tak, že je bezpečná a neobjevuje se tam šikana (69 % zvolilo tuto možnost). Pro 58 procent respondentů je důležitá také kvalita výuky a jestli je škola k žákům přátelská. Naopak méně než pětina rodičů klade důraz na školu s disciplínou a tradiční výukou (19 %) a bez Romů a cizinců (18 %). O tom, zda rodiče budou uvažovat o přehlášení žáka na jinou školu, ale podle průzkumu do velké míry rozhoduje také složení třídního kolektivu. Nejvíce rodičům vadí žáci s problémy v chování (61 %), poruchami autistického spektra (27 %) a Romové (26 %). Desetina respondentů ve třídě svého potomka nechce vidět ani nevidomé nebo neslyšící spolužáky. Zároveň však téměř pětina rodičů (18 procent) bere spolužáky s poruchami autistického spektra jako obohacení kolektivu. Nevidomé a neslyšící spolužáky pak vidí jako přínos téměř třetina rodičů zdravých dětí (33 resp. 31 procent). V případě Romů je takových rodičů necelá desetina (8 procent).

Celý článek najdete zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vzdelani-rodice-casto-obchazeji-inkluzi-prehlasuji-deti-na-jine-skoly-upozornuje-analyza-82730

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS