Zobrazit menuSkrýt menu

Víme, co musíte dodržovat na „neschopence“. Mění se pravidla pro rodiny a těhotné

Publikováno: 16. 1. 2018, aktualizováno: 27. 1. 2020 | Zdroj: mesec.cz

Loni na podzim se částečně měnila pravidla toho, co musíme dodržovat, pokud jsme tzv. „na neschopence.“ A další změny se chystají od února, mimo jiné se jedná o úlevy pro rodiče a těhotné ženy.

V některých případech dočasné pracovní neschopnosti nemá smysl stanovovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce a kontrolovat jeho dodržování. Jedná se o případy, kdy pojištěnec není sám nemocný, a proto se od 1. února 2017 nestanoví režim práce neschopného pro pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého k poskytnutí lůžkové péče, ovšem s výjimkou pojištěnce, který má nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství.

Dále neplatí tento režim pro pojištěnku uznanou práce neschopnou z důvodu těhotenství, a to od počátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu, která doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti.

Do této situace se dostávají těhotné ženy, které nesplňují podmínku pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, kterou je účast na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. V takovém případě pobírají při účasti na nemocenském pojištění namísto vyšší peněžité podpory v mateřství nižší nemocenské, a to až do uplynutí 6. týdne po porodu, kdy se jejich pracovní neschopnost ukončuje, pokud žena není dočasně práce neschopna z jiného důvodu, než je právě mateřství.

Na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR  naleznete aplikaci - kalkulačku, kde si můžete orientačně spočítat nejen výši nemocenské, ale rovněž výši otcovské nebo mateřské dovolené nebo výši ošetřovného.

Celý článek naleznete na: https://www.mesec.cz/clanky/co-dodrzovat-na-neschopence/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

další zprávy z médií

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS