Zobrazit menuSkrýt menu

Vedoucí dětské psychiatrie: Přibývá sebepoškozování, úzkostí i poruch autistického spektra

Publikováno: 12. 9. 2019, aktualizováno: 12. 9. 2019 | Zdroj: vitalia.cz

„Děje se něco, čemu nerozumíme,“ říká Pavel Theiner, který se specializuje na dětskou psychiatrii, sexuologii a léčbu ADHD. „V celém vyspělém světě je určitá epidemie, která souvisí s něčím, co se děje ve společnosti. Psychiatrická lůžka jsou přeplněna dospívajícími dívkami…“ Velmi významný je také zejména nárůst poruch autistického spektra.

Pavel Theiner je vedoucí lékař Dětského a dorostového oddělení Psychiatrické kliniky FN Brno a LF MU. Zaměřuje se především na výzkum a léčbu ADHD, je také specialistou na dětskou sexuologii a lékařem sexuologické ambulance.

Jak sám říká, dětská psychiatrie je nesmírně zajímavý obor, který zachycuje vývoj a zrání lidského mozku a psychiky od nejranějších let do časné dospělosti. V rozhovoru pro FN Brno popisuje mimo jiné, jaké jsou nejčastější psychiatrické potíže u dětí na tamním oddělení a v jakém věku se objevují.

Jaké jsou dominantní diagnózy v oblasti dětské sexuologie?

Sexuologie sice není typický dětský obor, ale překvapivě existuje hodně dětských a adolescentních pacientů vyhledávajících sexuologickou péči. Jde hlavně o sexualizované projevy u jiných psychických potíží (mentální retardace, autismus, poruchy chování, ADHD), podezření na sexuální zneužití u dítěte a poruchy pohlavní identity (dnes také nazývané rodová nepohoda) u dětí a dospívajících.

Jaké je nejkritičtější období vzniku duševního onemocnění?

Jedná se o začátek puberty, u dívek jde hlavně o vznik poruch příjmu potravy, začínají také vážné duševní poruchy jako třeba schizofrenie, deprese, mánie.

Jaká je typická věková struktura pacientů hospitalizovaných na vašem oddělení?

Naprostá většina dětí, které jsou na našem oddělení hospitalizovány, jsou adolescenti ve věku nad patnáct let. Toto se za posledních dvacet let velmi změnilo. Zatímco dříve byl typickým pacientem osmiletý chlapec, dnes je to šestnáctiletá dívka.

Čím si to vysvětlujete?

Změnu spektra problémů můžeme vysvětlit i tím, že mnoho diagnóz lze dnes velice dobře léčit ambulantně, někdy také v ambulanci dětského lékaře, takže se ani na psychiatrii nedostanou. V průběhu 90. let také výrazně přibylo poruch příjmu potravy, které jsou z našeho hlediska typické pro adolescentní věk. V poslední době je v celém vyspělém světě určitá epidemie, která souvisí s něčím, co se děje ve společnosti a čemu nerozumíme, kdy jsou psychiatrická lůžka přeplněna dospívajícími dívkami, které jsou tak trochu depresivní, ale ne pod obrazem klasické deprese, nechtějí žít, sebepoškozují se, chtějí spáchat sebevraždu, nemají smysl života. Toto je teď taková zvláštní vlna pacientů, ke které dochází. Týká se to zejména posledních pěti let a převážně dívek.

Celý článek najdete zde:

https://www.vitalia.cz/clanky/vedouci-detske-psychiatrie-na-nasem-oddeleni-pribyva-sebeposkozovani-uzkosti-i-poruch-autistickeho-spektra/

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS