Zobrazit menuSkrýt menu

Téměř 24 tisíc lidí v Česku je bez domova. Na ulici žijí i děti

Publikováno: 17. 10. 2019, aktualizováno: 17. 10. 2019 | Zdroj: idnes.cz

Nejvíce lidí na ulici žije na severní Moravě, v Praze a Jihomoravském kraji. Mezi lidmi bez domova je daleko větší podíl mužů než žen a přes 2500 osob ještě nedosáhlo 18 let věku. Vyplývá to ze závěrů jarního průzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, který zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Lidé bez domova z námi sčítaných kategorií jsou přitahováni především většími městy s populací nad dvacet tisíc obyvatel. Zjednodušeně lze říct, že čím větší obec je, tím větší má předpoklady, že se v ní budou osoby bez domova koncentrovat. Nejvyšší koncentrace osob bez domova proto nalezneme v těch krajích, jejichž populace žije především ve větších městech,“ uvádí ministerstvo v závěrečné zprávě.

Podle nového průzkumu v České republice žilo na jaře letošního roku zhruba 23 830 lidí bez domova. Z toho 2 600 jich bylo mladších osmnácti let. Asi polovina těchto lidí žije venku na ulici, v provizorních přístřešcích nebo squatech. Druhá polovina podle sčítání využívá možnost přespání v azylových domech a obecních ubytovnách pro lidi bez přístřeší, v domech na půl cesty, nebo se v době sčítání nacházela v nemocnicích (nejčastěji v psychiatrických léčebnách) a ve vězení. 

Autoři průzkumu poukazují na to, že svoje sčítání provedli v době, kdy by počet lidí na ulici v zemi měl být spíše nižší. Důvodem je podle nich dobrý ekonomický stav České republiky. Bez domova je v Česku daleko více mužů než žen. Podle průzkumu tvoří průměrně osm z deseti lidí přespávajících na ulicích a v noclehárnách. V azylových domech je poměr rozdílný. Žije v nich 30 procent žen, 38 procent mužů a 32 procent dětí. 

V Česku šlo o zatím nejrozsáhlejší sčítání lidí bez domova. Uskutečnilo se ve 403 obcích, v nichž žije dohromady více než polovina obyvatel země, ve 232 azylových domech, 19 domech na půl cesty, 188 nemocničních zařízeních a 35 věznicích.

Celý článek najdete zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/lide-bez-domova-v-cr.A191017_123551_domaci_blj

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS