Zobrazit menuSkrýt menu

Specialista na závislosti Libor Chvíla: U dětí bývají největším problémem rodiče

Publikováno: 13. 5. 2019, aktualizováno: 13. 5. 2019 | Zdroj: denik.cz

Adiktologických ambulancí, které by se věnovaly dětem, není v Česku příliš mnoho. V Moravskoslezském kraji funguje taková ambulance jediná.

A co se pod pojmem „adiktologie“ skrývá? Jedná se o vědu, která se zabývá závislostmi. Jejich původem, léčbou, poradenstvím a jinými souvislostmi. Může se jednat o závislost na alkoholu, drogách, ale také třeba na sociálních sítích.

Kdy vznikla myšlenka založit v Ostravě adiktologickou ambulanci pro děti a dorost?

Myšlenka vznikla již dříve. Byl jsem primářem na oddělení závislostí v Psychiatrické nemocnici v Opavě, takže k závislostem mám blízko. Celou tu dobu jsme naráželi na problém dětí do 19 let, o které se dospělý psychiatr, byť se specializací závislostí, nemůže starat, protože případ patří do kategorie dětské psychiatrie. A přitom existuje dost mladých, kteří klidně v 15 letech s drogami začínají. Je však omezený přístup s nimi něco dělat. Takže jste se to rozhodli řešit. Profesor Miovský z Kliniky adiktologie v Praze začal systemizovat něco, čemu se říká dětská a dorostová adiktologie. Zjistili jsme, že odpovídáme přesně složením a možnostmi, které máme, danému požadavku, a požádali jsme o grant ministerstvo zdravotnictví, který byl se zpožděním v průběhu loňského roku vyřízen. Zhruba od června loňského roku máme konkrétní pacienty. Zatím však nemáme smlouvy s pojišťovnami.

Kolik pacientů vás navštěvuje?

Přestože se jedná o začáteční provoz, tak máme v evidenci třicet klientů, kteří jsou zařazeni do léčby. Rád bych zdůraznil, že se jedná o mezioborový přístup a nelze se tady spolehnout na jednoho člověka.

Kdo všechno je tedy součástí týmu ostravského adiktologického centra?

Hlavním koordinátorem je adiktolog, což je nová nelékařská specializace. Jedná se o vyškoleného člověka přes závislosti. Adiktolog vyhodnotí, ke komu pacienta poslat a který problém u něj převažuje. Dále zde působí dva psychiatři, kteří mají specializaci návykové nemoci. Poté dětský psychiatrpsycholog. Tím, že začínáme a můžeme se o člověka takto podělit, jsme schopni do několika málo dnů člověka objednat a postarat se o něj.

 

Celý článek najdete zde: https://www.denik.cz/zdravi/ostravsky-specialista-na-zavislosti-u-deti-byvaji-nejvetsim-problemem-rodice-20190511.html

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS