Zobrazit menuSkrýt menu

Sirotčí důchod můžete pobírat až do 26 let

Publikováno: 13. 9. 2019, aktualizováno: 13. 9. 2019 | Zdroj: kurzy.cz

Sirotčí důchod patří mezi takzvané pozůstalostní důchody a poskytují se osiřelým dětem z českého důchodového systému (vedle důchodu starobního, invalidního a vdovského/vdoveckého). Tento důchod náleží pozůstalému nezaopatřenému dítěti v případě, že zemře jeden z jeho rodičů (osvojitelů) nebo osoba, která dítě do péče nahrazující péči rodičů převzala na základě rozhodnutí soudu.

Podmínky nároku na důchod

Sirotčí důchod však dítěti nenáleží v případě smrti pěstouna nebo jeho manžela. Pokud zemřelý rodič (osvojitel či osoba, která převzala dítě do péče) již pobíral starobní/ invalidní důchod anebo zemřel na následky pracovního úrazu, má sirotek nárok na sirotčí důchod vždy, pokud je zároveň splněna podmínka jeho nezaopatřenosti. Aby nárok na důchod sirotkovi vznikl i v ostatních případech, musí zesnulá osoba získat potřebnou dobu důchodového pojištění.

Právní úprava přitom stanoví několik variant. V prvé řadě se zkoumá, zda zemřelá osoba ke dni úmrtí získala dobu pojištění alespoň v rozsahu nezbytném pro vznik nároku na invalidní či starobní důchod . Pokud tato podmínka splněna není, postačuje alespoň polovina doby potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod (do této doby je zahrnována i tzv. náhradní doba pojištění jako je např. doba výchovy dítěte, studia či vojny). Není-li splněna ani tato podmínka, pak nárok na sirotčí důchod vznikne, pokud zemřelá osoba získala v rozhodném období dobu pojištění, tj. dobu účasti na pojištění z titulu výkonu výdělečné činnosti, alespoň v rozsahu jednoho roku, a jde-li o zemřelého pojištěnce staršího 38 let, pak v rozsahu dvou let.

Celý článek najdete zde: https://www.kurzy.cz/zpravy/511037-sirotci-duchod-muzete-pobirat-az-do-26-let/

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS