Zobrazit menuSkrýt menu

Rozvody u notářů oslabí manželství, zásadně s nimi nesouhlasíme, říkají rodinní advokáti

Publikováno: 1. 5. 2019, aktualizováno: 1. 5. 2019 | Zdroj: info.cz

Ministerstvo spravedlnosti zvažuje změny v rozvodech. Ty by mohli, alespoň v těch bezproblémových případech, řešit i notáři. Snižuje se tak i zátěž soudů. Existuje několik průzkumů, podle nichž by to lidé uvítali i u nás. Většina z těch, kteří si rozvodem prošli, nerozumí důvodu jít k soudu, když se sami dohodli a o nic se nesoudí.

Unie rodinných advokátů zásadně nesouhlasí s návrhem legislativní změny laicky označované jako „rozvody u notáře“, neboť jde o návrh oslabující instituci manželství.

Důvody našeho nesouhlasu jsou následující:

- návrh byl původně součástí balíčku prorodinných opatření, v rozporu s jeho názvem je však prvkem rodinu rozbíjejícím, protože eliminuje soudní pokus o smír, který rozvodu dnes předchází;

- dnešní podoba dohodnutých rozvodů je plně vyhovující, v praxi nezpůsobuje výkladové ani technické problémy, dohodnuté rozvody probíhají před soudy nekomplikovaně a bez zpoždění a soudy zatěžují minimálně, proto není žádných důvodů dnešní praxi měnit;

- návrh opomíjí participační práva dítěte, a je tedy v rozporu s ústavním pořádkem ČR a s Úmluvou o právu dítěte, neboť nahrazuje zjištění názoru dítěte čestným prohlášením rodičů, jejichž zájmy však mohou být odlišné od oprávněného zájmu dítěte;

- návrh z procesu vyjednávání o rozvodu vylučuje advokáty, kteří mají mnoholeté zkušenosti z rodinných sporů; celou agendu naopak přesouvá na notáře, pro které jde o materii novou a pro ně neznámou, s dosahem opatrovnické problematiky, kterou dnes ani nejsou sami notáři schopni dohlédnout;

- advokáti i další účastníci, kteří dnes rodičům pomáhají uzavřít dohody, mají na zřeteli zájem nezletilých dětí a často korigují hraniční postoje rodičů, působí jako neformální mediátoři, klidní konflikty apod.; těžko lze předpokládat, že by se z notářů během krátké doby stali zastánci práv nezletilých, vyškolení mediátoři a vyjednavači;

- návrh předpokládá účinnost změny od 1. 1. 2020; za tak krátkou dobu však není myslitelné, aby si notáři osvojili předmětnou opatrovnickou a rozvodovou problematiku.

 Pokud bude i nadále panovat obecná politická shoda na odbřemenění dohodnuté problematiky, pak Unie rodinných advokátů navrhuje, aby dohody mohli sepisovat i advokáti a zapsaní mediátoři v písemné podobě s ověřenými podpisy, nikoli výlučně notáři.

Podrobný rozbor problematiky najdete zde:

https://www.info.cz/pravo/rozvody-u-notaru-oslabi-manzelstvi-zasadne-s-nimi-nesouhlasime-rikaji-rodinni-advokati-41497.html

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS