Zobrazit menuSkrýt menu

Rodičovský příspěvek lidé často zaměňují za mateřskou. Rozdílů je však víc než dost

Publikováno: 4. 9. 2019, aktualizováno: 4. 9. 2019 | Zdroj: zdravi.euro.cz

Když žena řekne, že již druhým rokem pobírá mateřskou, není to tak úplně pravda. Mateřskou, respektive peněžitou pomoc v mateřství, jak se tato sociální dávka oficiálně nazývá, smí pobírat nanejvýš 37 týdnů. Po jejím vyplacení má nicméně ze zákona nárok ještě na další státní příspěvek, a sice příspěvek rodičovský. Na ten na rozdíl od mateřské dosáhnou ze zákona všechny ženy a čerpat jej mohou do doby, než jejich dítě dosáhne čtyř let věku.

Aby měla žena, případně muž na pobírání peněžité pomoci v mateřství nárok, musí se po určitou dobu účastnit nemocenského pojištění. Konkrétně se pak jedná o dobu alespoň 270 dnů v horizontu posledních dvou let. Jak toho dosáhnout? Jednoduše tak, že se nechají zaměstnat. Nemocenské pojištění je totiž součástí pojištění zdravotního, a to je zaměstnancům automaticky strháváno z jejich měsíční mzdy, respektive platu.

Pokud jsou ovšem nastávající matka či otec takzvanou osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), je situace o něco komplikovanější. V případě OSVČ se totiž na sociální pojištění pohlíží nikoliv jako na celek, nýbrž jako na dvě jednotlivé části, a sice na část povinnou a nepovinnou. Do složky povinné spadá pojištění důchodové a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, zatímco pojištění nemocenské stojí stranou. Chtějí-li proto OSVČ jednoho dne pomýšlet na pobírání mateřské, nestačí tuto ekonomickou činnost po danou dobu pouze vykonávat. Důležité je i to, aby zmíněné nemocenské pojištění začali rovněž včas hradit.

Kolik přesně bude peněžitá nemoc v mateřství činit, se liší případ od případu. Výše mateřské záleží na průměrném výdělku opět za určitý časový úsek, konkrétně se jedná o 70 procent denního vyměřovacího základu. K jeho stanovení se vychází z průměrných denních hrubých příjmů za poslední rok, které jsou dále sníženy pomocí takzvaných redukčních hranic. Více o výpočtu mateřské se můžete dozvědět zde.

Výše rodičovského příspěvku

Pro rodičovský příspěvek, který je dalším typem státní dávky mající za cíl pomoci rodinám s jejich dočasně ztíženou finanční situací, nicméně platí zcela odlišná pravidla. První a zároveň nejvýraznější odlišností je skutečnost, že na něj dosáhnou bez výjimky všechny ženy, potažmo muži, kteří se stanou čerstvými rodiči a o dítě pečují celodenně, a to až do doby, než dovrší hranici čtyř let věku.

Navštěvuje-li potomek mladší dvou let jesle v rozsahu do 46 hodin měsíčně, podmínka celodenní péče tím nijak porušena není. A podobně lze hovořit i v případě mateřské školky. Do ní mohou děti od dvou do čtyř let docházet dokonce zcela bez omezení. Celková výše rodičovského příspěvku je pro letošní rok stanovena částkou 220 tisíc korun. Narodí-li se matce dvě a více dětí najednou, vyšplhá se dokonce až na 330 tisíc.

Celý článek najdete zde: https://zdravi.euro.cz/rodicovsky-prispevek-vyse-vypocet

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS