Zobrazit menuSkrýt menu

Rodičovský příspěvek 2020: Jak o jeho navýšení nepřijít?

Publikováno: 4. 11. 2019, aktualizováno: 4. 11. 2019 | Zdroj: babyweb.cz

Už teď můžete ovlivnit výši rodičovského příspěvku v roce 2020. Jaké změny se chystají? Rodičovský příspěvek je pro každou maminku či otce alfou a omegou péče o dítě. Je to dávka, kterou dostáváte po peněžité pomoci v mateřství. O rodičovský příspěvek si musíte vždy zažádat, a to na odboru sociální podpory ve vašem regionu, který spadá pod úřad práce.

Rodičovský příspěvek je legislativně zastřešen Zákonem o státní sociální podpoře 117/1995 Sb., ve znění dalších novel a změn zákona, přičemž poslední změna byla k 1. 1. 2016. A další změna související právě s rodičovským příspěvkem je na spadnutí.

Aktuálně se v médiích skloňuje ze všech stran navýšení rodičovského příspěvku v roce 2020. Momentálně celková výše rodičovského příspěvku činí 220 000 Kč, u dvojčat a vícerčat suma dělá 330 000 Kč. Celkovou sumu rodičovského příspěvku je nutno vyčerpat do 4 let věku dítěte.

KDO MÁ NA RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK NÁROK?

Na rodičovský příspěvek má nárok vždy jen jeden z rodičů, ale mohou se v rodičovské střídat. A pokud se v rodině narodí další dítě dříve, než dosáhne to předchozí čtyř let, rodičovský příspěvek na starší dítko zanikne.

Jaká je nebo bude vaše výše měsíčního rodičovského příspěvku, je dáno tím, jak dlouho jej chcete čerpat, také se odvíjí od výše výdělku, který jste před nástupem rodičovské měli a od výše pobírané peněžité pomoci v mateřství.

Maximální měsíční dávka rodičovského příspěvku může být 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu, což je de facto 70 procent měsíčního příjmu. Když však tento denní vyměřovací základ nemůže být určen ze mzdy ani jednoho z rodičů, musí být rodičovská dávka vždy čtyři roky. Minimální dávka je 50 Kč měsíčně.

NÁVRH NA ZVÝŠENÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU PRO ROK 2020

Od roku 2020 by měla výše rodičovského příspěvku činit 300 000 Kč na jedno dítě, u vícerčat a dvojčat 450 000 Kč. Zatím návrh navýšení prošel prvním i druhým čtením Poslanecké sněmovny a finišuje do třetího čtení. Bude-li ve třetím čtení návrh odsouhlasen, je postoupen Senátu.

Senát se musí o návrhu zákona usnést do 30 dnů od jeho postoupení, a to v jediném čtení, kterému předchází projednání v příslušném výboru. Projde-li návrh i Senátem, je schválen a nabývá platnosti dle uvedeného data. V tomto případě od 1. 1. 2020.

KDO BUDE MÍT NA NAVÝŠENÍ NÁROK?

Na navýšení by podle návrhu Ministerstva práce sociálních věcí měli dosáhnout všichni, kteří k 1. lednu 2020 budou čerpat rodičovský příspěvek, přičemž výše bude u každého jiná (viz navýšení příspěvku níže). Rovněž mají na navýšení nárok všichni, kteří jej začnou pobírat a požádají o něj po 1. 1. 2020 u nově narozeného dítěte.

KOHO SE NAVÝŠENÍ NETÝKÁ?

Celý článek najdete zde: https://www.babyweb.cz/rodicovsky-prispevek-2020-navyseni-neprijit

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS