Zobrazit menuSkrýt menu

Rodičovský plán jako prostředek usnadnění dohody rodičů

Publikováno: 19. 11. 2018, aktualizováno: 19. 11. 2018 | Zdroj: ehutnik.cz

V Česku se ročně rozvede přes 20 tisíc manželství. V téměř třech pětinách rozpadlých svazků žijí nezletilé děti. Rodičovský plán může podle právníků pomoci rodičům, kteří těžko hledají dohodu o jejich péči.

Rodiče by měli mít neustále na paměti, že nezletilé dítě nemůže nést břímě odpovědnosti za jejich vzájemné neshody, nemůže být obětí neschopnosti rodičůse dohodnout na realizaci rodičovské odpovědnosti a nemůže být vystavováno opakujícím se traumatickým zážitkům plynoucím z rozkolu vztahu rodičů, nota bene, když tito nejsou schopni mírnit své vášně s ohledem na nezletilé dítě, které je darem jejich dřívějšího milovaného a spokojeného soužití. 

Hlavní hnací silou rozhodování rodičů by tudíž měla být snaha docílit dohody ve věci péče o nezletilé dítě. Tuto by měli učinit již před samotným jednáním u orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), přičemž pak by již měli řešit pouze drobné nuance. Řešením, resp. návodnou pomůckou v situaci, kdy rodiče jsou zprvu zcela zatvrzelí ve věci péče o nezletilé dítě, bez schopnosti vzájemné komunikace, by mohlo být vyplnění tzv. rodičovského plánu. Rodičovský plán zpravidla tvoří několikastránkový "dotazník", ve kterém jsou řešeny jednotlivé životní situace v oblasti péče o nezletilé děti, jako např. bydlení dítěte, školní docházka, zájmové aktivity, péče o zdravotní stav, správa financí a další otázky, a to od základní komunikace rodičů, po řešení specifických záležitosti v období vývoje nezletilého dítěte.  
Každý z rodičů tak může samostatně vyplnit tento rodičovský plán, bez emocí a zbytečného hašteření s rodičem druhým. Poté dojde k jejich porovnání např. před OSPODem a rodiče mohou najednou dojít ke zjištěním, že jejich názory týkající se péče o nezletilé dítě, včetně budoucího uspořádání vztahů nejsou tak odlišné, jak se zprvu zdálo, a že se v mnohém shodují. Poté již zbývá odstranit poslední "třecí plochy" a uzavření oboustranně přijatelné dohody je nasnadě.  

 

Celý článek najdete zde: https://ehutnik.cz/dobre-rady/rodicovsky-plan-jako-prostredek-usnadneni-dohody-rodicu

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS