Zobrazit menuSkrýt menu

Ředitelka speciální školy:V inkluzi by mělo dojít ke změnám

Publikováno: 24. 9. 2018, aktualizováno: 24. 9. 2018 | Zdroj: ceskaskola.cz

Naučit děti číst a psát je rok od roku těžší, říká ředitelka chebské speciální školy. Inkluze navíc podle zkušeností Miloslavy Hartmannové vzdělávání žáků se speciálními potřebami neulehčila.

„Došlo k výrazným legislativním změnám z důvodu prosazování inkluze do běžného školství, velmi se zpřísnila pravidla pro zařazování žáků do speciálního školství. Podle nové vyhlášky se navíc žáci na těchto školách musejí vzdělávat odděleně podle druhu jejich postižení. A představte si, že bychom v Chebu měli vytvořit třídu například jen pro děti se sluchovými vadami. Nebo s vadami řeči. Po této úpravě navíc musíme žáky s lehkým mozkovým postižením vzdělávat podle učebního plánu běžných škol. To znamená již ve třetím ročníku zařadit první cizí jazyk a v sedmém ročníku druhý,“ říká v rozhovoru pro iDnes.cz Miloslava Hartmannová, ředitelka chebské základní školy, donedávna Základní školy praktické a speciální.

Hartmannová v rozhovoru mimo jiné říká:

Bylo také navýšeno mnoho hodin naukových předmětů a na oplátku odebráno mnoho hodin z pracovního vyučování, které je však pro naši školu zásadní. Jednak si při něm žáci odpočinou od klasického učení, jednak je připravuje na budoucí povolání. Docházelo tak k výraznému přetěžování těchto žáků a vytrácel se vlastní zájem dítěte a zohlednění jeho možností a schopností. Výrazně tak stoupl počet žáků vzdělávaných podle individuálního vzdělávacího plánu a učitelé měli a dosud mají velmi ztížené podmínky pro vzdělávání kvůli náročnému složení tříd, které se muselo přizpůsobit nové legislativě. 

Změny by přijít měly. Není možné všechny děti rozčlenit do škatulek. A naučit je číst, psát a počítat je rok od roku těžší. Důvod? Vzrůstající byrokracie a papírování. A mnohá nařízení, která, ač byla možná míněna v dobrém, jsou ve svém důsledku kontraproduktivní.

 

Odkaz na rozhovor najdete zde :http://www.ceskaskola.cz/2018/09/reditelka-specialni-skoly-v-inkluzi-by.html

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS