Zobrazit menuSkrýt menu

Psychické změny těhotných

Publikováno: 6. 4. 2018, aktualizováno: 6. 4. 2018 | Zdroj: porodnice.cz

I když touží žena po dítěti sebevíc a těhotenství si užívá, psychickým změnám se v tomto období většinou nevyhne. Dají se ale zvládnout.

Těhotenství je provázeno nejen somatickými, ale i psychickými změnami, a to i u žen s plánovaným, případně vytouženým otěhotněním, žijících v harmonických partnerských a rodinných vztazích bez problémů zdravotních, finančních, bytových či v zaměstnání. Projeví se především v emocionalitě – citové reaktivitě. Intenzita projevů změněné emocionality je závislá na osobnostních kvalitách těhotné a nepochybně i na jejím okolí. I přes pozitivní postoj k těhotenství je téměř normální, že se dostaví i protikladné pocity. Těhotnou poděsí vyhlídka na potomka, přepadnou ji obavy z nových povinností a zodpovědnosti. Období, kdy se žena stává matkou, je zároveň obdobím přehodnocování dosavadních hodnot – hodnotové orientace, obdobím změn, starostí a obav. 

Změny emocionality se projevují kolísáním nálad od euforie po deprese. Není neobvyklé, že těhotná začne být hyperkritická a podrážděná, že její reakce na celkem bezvýznamné události jsou přehnané, že si přestává věřit, že čas od času zpanikaří, je frustrovaná, ve stavu beznaděje, a že se dokonce dostavují údobí deprese a pláče. Pokud se tak stává na pracovišti zaměstnané těhotné, dostavují se potom fáze lítosti a studu za toto chování. 

Poruchy spánku, zejména nesnadné usínání, nejsou při pravidelném průběhu těhotenství a dobré pohodě gravidních žen příliš časté – mohou se ale dostavit v posledních měsících, včetně častějšího probouzení ze spánku. Jsou vyvolány pohyby plodu, pocitem nepohodlí ze zvětšeného břicha anebo sny. V posledních měsících se ve spánku dostavují některým těhotným sny, dokonce znepokojující, vyjadřující jejich pocity a obavy, že se přihodí něco zlého jim nebo jejich dětem. Mohou to být sny o ztrátě dítěte, které jsou výrazem jejich obav z potratu či narození mrtvého dítěte. Takové sny mohou být psychologickou přípravou na nechtěné ukončení těhotenství. V každém případě fungují jako určité uvolnění.

Emocionální neklid a nevyrovnanost je možno chápat jako prostředek adaptace ženy na těhotenství a na budoucí úlohu matky. Těhotná tedy nesmí trpět utkvělou představou, že tím, že jí napadají nejrůznější myšlenky a obavy, se dopouští omylu. Těhotná jedná nejlépe, když pochopí realitu, bude čelit izolaci a komunikovat s okolím. Tím, že těhotná své pocity a obavy odmítá a ignoruje, se jich nezbaví. Potlačené city a obavy mají tu vlastnost, že se ještě více rozjitří! A rozhodně by se měla vyhnout tomu, aby se citové zmatky řešila léky.

Celý článek najdete na: http://www.porodnice.cz/tehotenstvi-a-z/psychicke-zmeny-tehotnych

další zprávy z médií

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS