Zobrazit menuSkrýt menu

Průzkum: mladí bez rodin vstupují do života se zkreslenými představami

Publikováno: 22. 8. 2019, aktualizováno: 22. 8. 2019 | Zdroj: idnes.cz

Mladí lidé, kteří vyrůstali v dětském domově, nemají v porovnání s vrstevníky stejné podmínky pro start do nového života. Chybí jim vzory, zkušenosti, mívají problémy v komunikaci a běžné životní situace jsou pro ně překážkou.

„Chtěli jsme do hloubky porozumět tomu, s čím vstupují mladí lidé do samostatného života a jak jsou na něj připraveni oproti běžné populaci. To nám pomůže doplnit stávající aktivity projektu To dáš! a tím ještě více zvýšit jeho dopad,“ uvedla Terezie Sverdlinová, ředitelka nadace, která si výzkum objednala u agentury Perfect Crowd.

1. Děti z dětských domovů studují méně atraktivní obory, školu opouštějí, protože potřebují pracovat

Podíl vysokoškoláků je mezi mladými z dětských domovů výrazně nižší než v
obecné populaci, vyplývá ze zmíněného průzkumu. Mnohem častěji nepokračují po základní škole v dalším studiu, a také častěji ukončují vzdělávací proces výučním listem. Dosahují vzdělání zejména v oborech z oblasti služeb, jako jsou gastronomie, hotelnictví, turismus. V průměru dokončují školu o dva roky dřív než ostatní mladí lidé.

Nejčastějším důvodem k opuštění školy je podle průzkumu potřeba začít pracovat, chybějící podpora rodiny a také to, že si nerozumějí se spolužáky. Vyšší vzdělání nevnímají tolik jako výhodu na pracovním trhu.

Třikrát častěji než ostatní děti uvádějí mladí z dětských domovů či náhradní rodinné péče učitele jako toho, kdo je podporuje.

Děti z běžných rodin mají jiné bariéry: nejčastěji nevidí smysl v pokračování ve studiu na dané škole, volí jinou školu nebo nezvládají učivo. 

Potvrzují to také slova Julie Baštové, která vyrůstala v ústavní péči od šesti let. Podle ní nechybí mladým lidem při odchodu z dětských domovů materiální věci ani peníze.

„Co nemají, a za to jsem vděčná, že já to měla, je jediný člověk, který s nimi bude. Kdo se jim bude věnovat od základů, bude řešit jejich traumata, sny, přání a touhy,“ říká. Sama vystudovala vyšší odbornou školu a nyní v roli sociální pracovnice pomáhá dalším mladým lidem odcházejícím z dětských domovů v neziskové organizaci Janus, kde i ona našla útočiště na cestě k samostatnosti.

Celý článek najdete zde:

https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy-sex/nadace-terezy-maxove-detem-teribear-deti-z-ustavni-pece-to-das.A190814_162907_vztahy-sex_jup

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS