Zobrazit menuSkrýt menu

Pro mladé lidi bez domova chybí specializovaná péče

Publikováno: 1. 6. 2018, aktualizováno: 1. 6. 2018 | Zdroj: praha.eu

Mezi bezdomovci přibývá mladých lidí. Důvodem jsou špatné rodinné vztahy, traumata a také nedostačující podpora společnosti.

Dalšími příčinami, proč mladí lidé na prahu života končí na ulici, jsou nízké sebehodnocení a nereálná životní očekávání. Mladí lidé bez domova (18-26 let) se proto snaží uniknout z reality ve společnosti, kterou nezvládají nebo jsou v ní neúspěšní, pomocí drog.

„Naučili se žít ve svých mikrosvětech a většinou nemají motivaci na tom něco změnit. Z takových lidí se stávají chroničtí bezdomovci a v tom spatřuji největší problém,“ říká Jakub Marek, výzkumný pracovník Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ten provedl v roce 2010-2012 výzkum mezi mladými lidmi bez domova do 26 let, ze kterého mimo jiné vyplynulo, že šanci na návrat do běžné společnosti mají většinou lidé, kteří se svůj problém snaží řešit a vyřešit do dvou let, co jsou na ulici.

„Velmi často je jedním z prvotních impulsů šokující negativní zkušenost, kterou zažijí na ulici, jako například, když člověku na ulici zemře někdo blízký, kamarád. Taková zkušenost pak vede ke změně myšlení takového člověka, který si uvědomí, že takto dál žít nechce. Často ale neví, jak žít chce. A právě v tomto momentu je velmi důležitá pomoc poskytovatelů sociálních služeb, které se zaměřují na pomoc lidem bez domova,“ doplňuje Jakub Marek. 

Mladí lidé bez domova nejčastěji využívají služeb terénních programů, noclehárny, denních center, azylových domů. Armáda spásy poskytuje navíc v Havířově službu následné péče, která je zaměřená na pomoc lidem závislým na alkoholu a gamblingu. Využívání sociálních služeb u mladých lidí je často spíše nahodilé než soustavné.

Motivovat k začlenění do běžné společnosti, pomáhat zvyšovat kompetence a rekvalifikace, posilovat vlastní hodnotu, podporovat ke zdravým vztahům, řešení zdravotních a psychických problémů, rodinných problémů, vlastních strachů. Dále je potřeba specializovat azylový dům pouze pro mladé lidi bez domova s cílem naučit je fungovat ve společnosti, ale jinak, vést je k zodpovědnosti. Je potřeba zaměřovat se na podporované zaměstnávání těchto osob, včetně vytváření pracovních návyků, důležitá je i motivace a podporované bydlení. Domů na půli cesty je v ČR nedostatek a mají jinou cílovou skupinu (výhradně děti z dětských domovů).

Celý článek najdete na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/pro_mlade_lidi_bez_domova_chybi.html

další zprávy z médií

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS