Zobrazit menuSkrýt menu

Pravidelný pohyb je jedním z klíčových faktorů léčby dětských revmatických onemocnění

Publikováno: 4. 4. 2018, aktualizováno: 16. 5. 2018 | Zdroj: jomagazin.cz

Říká se jí juvenilní idiopatická artritida (JIA) a je nejčastějším dětským revmatickým onemocněním. Často se jedná o velmi agresivní chorobu, která někdy přetrvává až do dospělosti.

I když přesná data pro Českou republiku nejsou k dispozici, předpokládaný počet dětí do 18 let trpících JIA se u nás pohybuje kolem dvou tisíc. JIA v různé míře zasahuje klouby celého těla a více než polovinu pacientů aktivní nemoc či její následky provázejí po celý život. JIA změní život nejen pacientovi, ale i jeho rodinným příslušníkům, kteří jsou často nuceni přizpůsobit nemocnému dítěti svůj každodenní režim. 

Juvenilní idiopatická artritida je velmi agresivní onemocnění, u nějž dochází k poškození kloubů. Zároveň může mít vážný dopad na růst a vývoj kostí. Ještě před nedávnou dobou se děti s juvenilní artritidou často ocitaly na vozíčku. Díky novým léčebným postupům se však stále častěji daří dosáhnout plné remise, tedy neaktivní fáze onemocnění, bez artritidy i mimokloubních projevů. Úspěch léčby velmi závisí na jejím včasném nasazení a adekvátnosti. Optimální doba zahájení léčby je do tří měsíců od počátku příznaků. Není však bohužel výjimkou, že pacienti jsou vyšetřeni odborným lékařem až po uplynutí této doby. Vedle farmakoterapie se při léčbě JIA klade důraz i rehabilitaci.

Juvenilní idiopatická artritida má pět základních typů. Systémová forma postihuje přibližně 14 procent pacientů a projevuje se v předškolním věku každodenní horečkou trvající dva týdny až rok. Je doprovázena bolestí kloubů a svalů, nechutenstvím, zimnicí, únavou či vyrážkou. V průběhu se mohou střídat období zhoršení stavu a remise. U čtvrtiny pacientů dochází v důsledku chronicity onemocnění k destruktivním změnám kloubů, které vedou k pohybovým postižením

Celý článek najdete na: http://www.jomagazin.cz/na-stope/pravidelny-pohyb-je-jednim-z-klicovych-faktoru-lecby-detskych-revmatickych-onemocneni/.

další zprávy z médií

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS