Zobrazit menuSkrýt menu

Pozice asistentů pedagoga ve školách je nejistá a stát se jim chystá hodit další klacek pod nohy

Publikováno: 7. 11. 2019, aktualizováno: 7. 11. 2019 | Zdroj: eduin.cz

Hyperaktivní dítě dokáže třídu ve chvíli rozložit na atomy. Zabránit tomu a pomoci ve výuce je práce asistenta pedagoga, ke kterým si děti dokážou rychle najít cestu a důvěřují jim. Ve školní hierarchii jsou ale asistenti postavení nízko, i když je jejich práce nezastupitelná. Práce netáhne a s novelou zákona můžou odcházet ještě víc.

Například dítě s ADHD potřebuje občas jen pauzu, protáhnout se a projít se po chodbě. „Bez asistenta by se výuka změnila v divadlo,“ shodují se metodička Alexandra Petrů (AP) ze vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk v tísni a asistentka pedagoga Petra Kovalová (PK) ze ZŠ Vinařská v Ústí nad Labem.

Asistenti pedagoga mají nějakou podobu na papíře, ale realita bývá často jiná. Jaká je praxe ve školách?
AP: Je to ošetřené zákonem, jde o podpůrné opatření číslo tři, což samo o sobě zní hrozně. Asistenti jsou přidělovaní ke konkrétnímu dítěti, takže když se dítě odstěhuje a změní školu znamená to, že asistentovi pedagoga končí smlouva a odchází zároveň s dítětem. Nejhorší je nejistota pracovní pozice, nesystémovost a chybějící kontinuita práce asistenta. To, že asistent najednou odejde ze třídy, je narušení kolektivu, což může způsobit zbytečné problémy mezi dětmi. S tím je spojené i vnímání asistentů pedagoga sebe samými nebo veřejností.

Jedná se ale o asistenta pedagoga, tedy měl by pomáhat učiteli, ne jen jednomu dítěti. Pokud je ale přidělován k dítěti, tak je přeci logické, aby tam už asistent nebyl, když ho nikdo nepotřebuje.
AP: To souvisí s tou nesystémovostí. Podle nás by měl být asistent pedagoga přidělován na školu automaticky – podle počtu žáků, podle sociodemografického složení obyvatel, jestli je spádově v sociálně vyloučené lokalitě nebo ne. Ta pozice by měla být zakotvená v rámci školy, ne dítěte. Protože během školního roku může přijít dítě, které bude asistenta potřebovat a on tam nebude, protože vyřízení doporučení trvá dlouho.
PK: Asistenta dnes díky inkluzi potřebuje spousta dětí. Jsou třídy, kde je třeba šest, osm nebo dvanáct dětí s individuálním vzdělávacím plánem (IVP) a k tomu je tam ještě dítě, ke kterému je asistent pedagoga vyloženě „napsaný“. My ale pomáháme dětem v rámci třídy, ne jen jednotlivě. Proto mi přijde rozumnější přidělování v rámci školy, než jak je tomu v současné době.

To jsou školy, kde je tolik dětí s IVP?
PK: Stane se to, v i takové třídy jsou. Jsou lokality, kde se děti se speciálně vzdělávacími potřebami kumulují více a rodiče, u kterých děti asistenta nepotřebují, do jiné školy nepůjdou, protože chtějí zůstat „doma“. A co teď ředitel s tím, když dítě nemá z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) zprávu. Asistenta jinak nedostane, ale s tím dítětem se musí pracovat.
AP: Máme školy, které jsou ve vyloučené lokalitě, jsou spádové pro žáky s odlišným mateřským jazykem. V jedné třídě se tak setkává spousta věcí, které může asistent pedagoga pomoci učitelům řešit a také to řeší. Ale bez doporučení od PPP se to nestane.

Celý článek najdete zde:

https://www.eduin.cz/clanky/idnes-cz-pozice-asistentu-pedagoga-ve-skolach-je-nejista-a-stat-se-jim-chysta-hodit-dalsi-klacek-pod-nohy/

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS