Zobrazit menuSkrýt menu

Organizace poradí s technickými pomůckami pro děti se zrakovým postižením

Publikováno: 25. 2. 2019, aktualizováno: 25. 2. 2019 | Zdroj: prazskypatriot.cz

Zapojení dětí se zrakovým postižením do škol má svá specifika - žák či student potřebuje ke svému vzdělávání speciální pomůcky - nejčastěji mechanický psací stroj na bodové písmo a počítač s hlasovým a braillským výstupem. Pedagogům i asistentům, kteří s těmito dětmi pracují a mají zájem se o problematice práce s jeho technickými pomůckami více dovědět, může poskytnout konzultaci oddělení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) s názvem Tyflokabinet.

Poradenské služby ohledně výběru a obsluhy speciálních pomůcek nabízí zájemcům od 15 let věku, ať už se jedná o zrakově postižené či například rodiče špatně vidících dětí. „Učitelé se na nás obracejí, ale ta problematika je pro ně strašně široká,“ uvedl Michal Jelínek, lektor Tyflokabinetu SONS. Děti na prvním stupni podle něj používají Braillovo písmo, na počítači s hlasovým výstupem začínají pracovat až později. „Pro vidícího člověka je práce s počítačem hodně intuitivní, ale pro nevidomého je to složitější, zvlášť pro malé děti,“ vysvětluje. Z toho vyplývá i odlišný přístup k předmětům, jako je informatika či digitální technika. „Jedna škola nás oslovila s tím, zda by k nám jejich studentka mohla chodit na kurz, aby měla nějakou reálnou výuku informatiky, protože oni ji to nejsou schopni poskytnout, a bylo to pak bráno jako individuální plán,“ popsal Jelínek jednu z možností spolupráce se školou.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých poskytuje pedagogům i pedagogickým asistentům individuální konzultace. „Systematické hromadné kurzy pro pedagogy nepořádáme, museli bychom na to mít akreditaci z MŠMT, na úrovni ministerstva to bohužel není doposud koncepčně vyřešeno,“ dodal lektor Tyflokabinetu SONS Michal Jelínek.

Celý článek najdete zde: https://www.prazskypatriot.cz/organizace-nevidomych-a-slabozrakych-umi-poradit-ucitelum-a-asistentum-nevidomych-deti-v-inkluzi/

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS