Zobrazit menuSkrýt menu

Nová metodika má zlepšit výuku češtiny u dětí s postižením sluchu

Publikováno: 28. 11. 2018, aktualizováno: 28. 11. 2018 | Zdroj: tyden.cz

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) připravil pro učitele návod, jak učit český jazyk děti se sluchovým postižením. Materiál vznikl ve spolupráci s komunitou neslyšících, učiteli a odborníky z vysokých škol. Je přístupný on-line, a to i v českém znakovém jazyce.

Mohou ho využívat učitelé v běžných i speciálních školách, rodiče či studenti pedagogických fakult, sdělila mluvčí NÚV Markéta Růžičková. Podle odborníků chybí ve školách nejen učebnice pro neslyšící a nedoslýchavé, ale i učitelé se znalostí znakového jazyka. Publikace "Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením" je nyní k dispozici na portálu RVP.CZ. Popisuje přístupy k jazykovému vzdělávání předškoláků a žáků na prvním stupni základních škol. Seznamuje učitele s různými typy učebních materiálů, legislativou a doporučeními pro spolupráci slyšících a neslyšících. "Jedná se o historicky první a unikátní materiál svého druhu, který je vytvořen na míru přímo neslyšícím žákům," řekl Petr Vysuček z Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Podle něj je důležité hlavně to, že je k dispozici jak v češtině, tak i v českém znakovém jazyce, který v komunikaci preferují neslyšící pedagogové. Podle Růžičkové je výuka českého jazyka pro děti se sluchovým postižením klíčovým bodem jejich vzdělávání. Pro některé děti s tímto druhem handicapu je totiž prvním jazykem, který se učí, znakový jazyk. Češtinu pak vnímají jako cizí jazyk.

Národní ústav pro vzdělávání připravuje i pokračování současného materiálu, které by už mělo být zaměřeno víc prakticky. "Počítáme rovněž s vytvořením sady pracovních listů a v plánu je také lektorský kurz pro učitele," řekl ředitel NÚV Lubomír Martinec. Podle loňské zprávy České školní inspekce má vzdělávání neslyšících a nedoslýchavých dětí ve školách řadu nedostatků. Chybí pro ně vhodné učebnice českého jazyka, pomůcky i kvalifikovaní tlumočníci znakového jazyka, kteří by mohli žákům ve výuce pomáhat. Učitelé moc znakový jazyk neznají.

Inspekce uvedla, že ve školních letech 2011/2012 až 2015/2016 bylo častější přeřazování sluchově postižených dětí z běžných základních škol do speciálních než naopak. Děti s tímto druhem handicapu chodily v září 2016 na třetinu speciálních základních škol, kterých bylo v ČR ve školním roce 2016/2017 celkem 349. Pět procent dětí na speciálních školách komunikovalo pouze českým znakovým jazykem. Přibližně 85 procent škol s takovými žáky zajišťovalo domluvu ve znakovém jazyku. Nejčastějším důvodem, proč tomu tak na některých školách nebylo, byl podle ČŠI nedostatek kvalifikovaných tlumočníků. Podle odhadu Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR tlumočí v současnosti do znakového jazyka zhruba 90 lidí po celé republice. Na jednoho tlumočníka tak připadá přibližně sto neslyšících lidí. Problém podle odborníků souvisí s chybějícím předpisem k podobě kurzů o komunikaci neslyšících. V ČR chybí také standardizované zkoušky k ověřování znalostí českého znakového jazyka.

Celý článek najdete zde: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ucitele-maji-k-dispozici-navod-jak-ucit-cestinu-neslysici-deti_504659.html

další zprávy z médií

Související články na portálu Šance Dětem

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS