Zobrazit menuSkrýt menu

Nezletilé dítě bylo tématem workshopu k 30. výročí Úmluvy o právech dítěte

Publikováno: 10. 9. 2019, aktualizováno: 10. 9. 2019 | Zdroj: advokatnidenik.cz

Česká advokátní komora, Unie rodinných advokátů a Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců se staly organizátory workshopu Nezletilé dítě, který se konal 4. září 2019 v paláci Dunaj. Jeho účastníci si tímto setkáním mimo jiné připomněli 30 let, které letos v listopadu uplynou od podpisu Úmluvy o právech dítěte. Ale hlavně, přítomní advokáti, advokátní koncipienti, ale i soudci a další odborníci na rodinné právo se zabývali tím, jaké je současné postavení dítěte. Jak je dítě vybaveno právy a povinnostmi a zda jsou jeho zájmy chráněny dostatečně, nebo naopak už příliš a která zákonná ustanovení vyvolávají nejvíce diskusí či sporů?

Společná odpovědnost za výchovu dítěte

Ústavní soudce JUDr. Lichovník připomněl článek 18 zmíněné Úmluvy, který v odstavci 1 hovoří o společné odpovědnosti za výchovu a péči o dítě. Právě tento princip společné odpovědnosti je v praxi zcela potírán v situacích, kdy je po rozvodu dítě svěřeno do péče pouze jednoho z rodičů. A druhý rodič musí často složitě bojovat o to, aby se s potomkem mohl vídat, mluvit s ním, trávit volný čas, ale zároveň, aby s ním sdílel všechny povinnosti, které dítě má, zajišťoval jeho aktivity, prostě aby tento princip společné péče naplňoval. Na několika rozhodnutích Ústavního soudu z poslední doby pak ukázal příklady sporů, které přivedou rodiče až k Ústavnímu soudu. „Mezi nejčastější rozepře mezi rodiči patří v poslední době jednoznačně otázka bydliště rezidentního rodiče po rozvodu a jeho vzdálenosti, ale roste i počet sporů týkajících se výběru škol, kroužků…,“ uvedl JUDr. Lichovník a připomněl, že v těchto situacích by mělo mít dítě právo se k problému vyjádřit. Nikoliv však povinnost.

JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán se obecně zabýval participačními právy dítěte, jak se v praxi rozvíjejí a fungují. Připomněl, že UPMOD má v řešení kolem 7000 „živých případů“ a že někteří pracovníci zabývající se ochranou dětí nemají kapacitu ani odvahu více zapojit do konfliktní rodičovské komunikace právě jejich potomky. „Přitom se ukázalo, že i případy, které se zdály jako beznadějné, se nakonec vyřešily, pokud jsme do nich zapojili právě děti. Je třeba však dítěti vysvětlit, že se tím na ně rozhodně nepřenáší odpovědnost za výsledek těchto jednání nebo závěrečného řešení sporu,“ dodal ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí.

Celý článek najdete zde: https://advokatnidenik.cz/2019/09/06/nezletile-dite-bylo-tematem-workshopu-k-30-vyroci-umluvy-o-pravech-ditete/

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS