Zobrazit menuSkrýt menu

Nadace Sirius přichází s již desátou grantovou výzvou. Zaměří se na rozvody

Publikováno: 23. 9. 2019, aktualizováno: 24. 9. 2019 | Zdroj: sancedetem.cz

Rozvod zasáhne prakticky všechny myslitelné oblasti života rodiny. Ovlivní hmotné poměry, komunikaci i způsob života jednotlivých členů rodiny. Nadace Sirius se proto rozhodla podpořit projekty, které dokáží rodinu provést krizí a rozvodu předejít, stejně jako ty, které řeší jeho následky. To vše se zvláštním ohledem k pomoci těm, kdo jsou v daném sporu nejslabší – našim dětem.

Česká republika patří dlouhodobě k zemím s vysokou mírou rozvodovosti. V roce 2017 připadalo na 100 sňatků v průměru 49 rozvodů. Výzkumy přitom jasně prokazují, že rozpad rodiny je vždy velmi problematickým faktorem pro celý život dítěte. Odborníci zastávají názor, že rozvod je druhou nejtraumatičtější životní událostí po úmrtí blízké osoby právě proto, že přináší mnoho ztrát.

Nadace Sirius se tématem rozvodů zabývá ve své X. grantové výzvě s názvem Prevence rozvodu a minimalizace dopadů rozvodu na dítě v průběhu rozvodu a bezprostředně po rozvodu. Podrobnější informace o zaměření výzvy a podmínkách přihlášky projektu naleznete na stránkách Nadace Sirius. Registrace do systému pro grantové řízení běží do 14. 10. v systému nadace Sirius.

Základní potřebou dítěte v situaci rozpadu rodiny je potřeba bezpečí, kterou mu dodávají blízké vztahy. Nejvíce dítě v rámci rozvodu či rozchodu rodičů ničí intenzita sporu mezi nimi. Nemusí tomu tak být vždy a záleží zejména na rodičích samotných, jak tuto krizovou životní situaci zvládnou. Míra negativního dopadu rozvodu či rozchodu rodičů na dítě se přímo úměrně odvíjí od toho, jak jsou anebo nejsou rodiče schopni vnímat potřeby a prožívání dítěte a dle toho jednat a domluvit se na fungování rodiny v budoucnu. Dítě rozvod zvládne, pokud ho zvládnou jeho rodiče. 

K intenzitě sporů přispívá také neznalost rodičů v tom, co je v rozvodovém řízení přesně čeká, nejistota a stres, jaká bude jejich situace po rozvodu a současně obava, zvládnou-li svou rodičovskou roli. Ve sporu rodičů o určení úpravy poměrů dítěte jsou nejčastějšími problémy strach z manipulace dítěte od druhého rodiče, výše výživného, strach, že rodič ztratí své dítě nebo obava, že nebude mít dostatečný prostor pro naplňování své role. Rodičovská odpovědnost a povinnost však rozvodem nekončí pro ani jednoho z rodičů.

Podstatnou roli v rozvodovém řízení sehrávají zaintersovaní odborníci, jejichž přístup, zkušenosti a odborné kompetence se odráží na průběhu celého procesu rozvodu. V České republice bohužel nemají k dispozici dostatek studií a výzkumů, které by jim byly oporou při jejich práci a rozhodování. Chybí studie a výzkumy dokumentující, co je při rozvodu pro dítě skutečně nejlepším zájmem a blahem. Neexistují studie prokazující dopady střídavé péče na děti v podmínkách českého prostředí. Současný systém je v mnoha případech stále nepřívětivý a nepřehledný pro rodiče i děti a neposkytuje potřebnou míru podpory k minimalizaci negativních dopadů rozvodu na dítě. Rozvod je náročným procesem pro manžele - rodiče a potenciálně velkou hrozbou pro zdravý psychosociální vývoj dítěte a jeho vztahy s nejbližšími osobami v dětství. Je proto vhodné usilovat o nalézání a zavádění systémových a inovativní projektů zaměřených na podporu dětí a jejich rodičů procházejících rozvodem.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS