Zobrazit menuSkrýt menu

Na co pamatovat při uplatnění školkovného? Často se doměřuje

Publikováno: 16. 3. 2018, aktualizováno: 9. 4. 2018 | Zdroj: Podnikatel.cz

Uplatnění slevy za umístění dítěte má jasná pravidla. Je vhodné se vyvarovat zbytečných chyb. Vracení neoprávněně uplatněné slevy by nebylo příjemné.

Sleva byla zavedena poprvé pro rok 2014. Od té doby však došlo k několika legislativním úpravám. Naposled daňovým balíčkem pro rok 2018.

Sleva za umístění dítěte a pojem předškolní zařízení

Slevu je možné uplatnit za vyživované dítě poplatníka (vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti - dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů a také na dítě druhého z manželů, příp. registrovaných partnerů). V případě vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je dítě svěřeno do péče, která nahrazuje péči rodičů. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy (za rok 2017 až do výše 11 000 Kč).

Výše slevy za umístění dítěte odpovídá v souladu s ustanovením § 35bb zákona o daních z příjmů výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů. V odstavci 6 tohoto ustanovení je definováno, co se rozumí předškolním zařízením.

Pro účely daně z příjmů se předškolním zařízením rozumí:

a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,

b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině,

c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.

Celý článek k přečtení na:

https://www.podnikatel.cz/clanky/na-co-pamatovat-pri-uplatneni-skolkovneho/

další zprávy z médií

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS