Zobrazit menuSkrýt menu

Na budování sociálních služeb půjde dalších 500 milionů Kč

Publikováno: 5. 6. 2018, aktualizováno: 6. 6. 2018 | Zdroj: skypaper.cz

Víc peněz pro chráněné bydlení, osobní asistenceazylové domy. Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělí 500 milionů z evropských fondů, podpořit chce hlavně programy podporující inkluzi postižených a sociálně vyloučených osob.

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo další výzvy zaměřené na rozvoj sociálních služeb Rozvoj sociálních služeb II. a Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II. Pro žadatele je připraveno 500 milionů korun. Peníze lze využít na nákup nemovitostí, rekonstrukci či výstavbu objektů či pořízení vybavení. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených či zdravotně postižených osob nebo osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.Významnou změnou oproti předešlým výzvám na rozvoj sociálních služeb je omezení typů podporovaných sociálních služeb. Podporovány budou domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, osobní asistence, denní stacionáře, týdenní stacionářeazylové domy. O podporu mohou až do 29. listopadu 2018 žádat nestátní neziskové organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, církve a církevní organizace.

Celý článek najdete zde: https://skypaper.cz/novinky/na-budovani-socialnich-sluzeb-pujde-dalsich-500-milionu-kc/

 

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS