Zobrazit menuSkrýt menu

Ministryně Maláčová: Díky financování mikrojesli a dětských skupin podpoříme rodiny s dětmi i zaměstnanost

Publikováno: 8. 10. 2018, aktualizováno: 9. 10. 2018 | Zdroj: pedagogicke.info

Po pilotním provozu dostanou mikrojesle a dětské skupiny pevná zákonná pravidla a také peníze ze státního rozpočtu. Dětských skupin funguje v Česku několik stovek, malých jeslí o čtyř dětech přes šest desítek. Se změnou počítá aktuální novela ministerstva práce a sociálních věcí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyslalo pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD) do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Hlavním cílem je zajistit financování dětských skupin a mikrojeslí ze státního rozpočtu po ukončení dotační podpory z Evropského sociálního fondu a podpořit tak dostupný systém služeb předškolní péče v ČR. 

Nově dojde také k uzákonění zařízení mikrojeslí, které se v pilotních projektech osvědčily. Jedná se o typ dětské skupiny s kapacitou maximálně čtyř dětí, s poskytovanou péčí v domácím prostředí i mimo něj pro děti do čtyř let věku. Tento model funguje např. v Německu či ve Francii.  

Návrh vychází z usnesení vlády č. 654 z roku 2017, kterým byla přijata Koncepce rodinné politiky. Resort novelou reaguje také na Programové prohlášení vlády, v němž je deklarována podpora rodin rozvojem veřejných služeb pro rodiny. Vláda se rovněž zavázala podpořit zaměstnávání rodičů a slaďování rodinného a pracovního života.  

"Dětské skupiny a mikrojesle dokázaly dobře zajistit odpovídající péči o děti předškolního věku včetně dětí mladších tří let, která u nás chybí z důvodu zrušení jeslí a také nedostatečných kapacit stávajících mateřských škol. Bohužel i tříleté děti se často nedostanou do mateřské školy. Kvalitní, finančně a místně dostupná předškolní péče je má osobní priorita. Díky garanci státu budou moci vznikat dětské skupiny a mikrojesle plošně. Jedná se o významnou podporu rodin s dětmi ale i zaměstnavatelů," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně eviduje 830 dětských skupin s celkovou kapacitou 11 tisíc míst a v 69 mikrojeslích 500 míst. Díky sdíleným místům však dětské skupiny navštěvuje okolo 14 tisíc dětí. Skupiny ulehčují život zhruba 8 tisícům rodin a práci v nich našlo přibližně 2 tisíce lidí. 

 

Celý článek najdete zde:http://www.pedagogicke.info/2018/10/ministryne-malacova-diky-financovani.html

 

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS