Zobrazit menuSkrýt menu

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová a nenároková dávka. Činit může až 51 150 Kč

Publikováno: 22. 11. 2019, aktualizováno: 22. 11. 2019 | Zdroj: euro.cz

Mimořádná okamžitá pomoc je jednou z dávek hmotné nouze. Nevyplácí se pravidelně, ale jako jednorázová pomoc pro překonání nenadálé finanční tísně. Jedná se o dávku nenárokovou, o jejím poskytnutí a výši rozhoduje podle konkrétní situace žadatele úřad práce. Dávka může dosáhnout až 15násobku životního minima, v roce 2019 konkrétně 51 150 korun.

Pomoc v hmotné nouzi

Dávky, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou tři: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Pomoc v hmotné nouzi řeší Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a další právní předpisy, zejména Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Mimořádná okamžitá pomoc

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. Příkladem těchto situací může být zničení nemovitosti požárem, povodní, vichřicí nebo výbuchem. Ani za těchto okolností není nárok na mimořádnou okamžitou pomoc automatický. Žadatel o tuto dávku musí splnit základní podmínku, tedy být skutečně v hmotné nouzi. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví situace, v nichž lze mimořádnou okamžitou pomoc poskytnout.

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc se podává na krajskou pobočku úřadu práce podle místa vašeho trvalého pobytu. Formuláře, včetně potřebných příloh, si můžete opatřit několika způsoby. Vyzvednout si je můžete v tištěné podobě na všech pobočkách Úřadu práce České republiky, v elektronické podobě je naleznete na internetové adrese portal.mpsv.cz/forms. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení podmínek může úřad rozhodnout, zda máte nebo nemáte na danou dávku nárok.

Celý text, další odkazy a informace najdete zde: https://www.euro.cz/byznys/mimoradna-okamzita-pomoc-hmotna-nouze-narok-zadost-urad-prace-1466898

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS