Zobrazit menuSkrýt menu

Meningoková meningitida: jak se chránit a neztrácet čas v případě nákazy

Publikováno: 27. 2. 2018, aktualizováno: 27. 2. 2018 | Zdroj: lekarnickekapky.cz

Onemocnění, které známe spíše jako bakteriální zánět mozkových blan, ohrožuje nejvíce děti do 5 let a pak mladé lidi mezi 15. až 25. rokem. Vzhledem k jeho závažnosti je dobré znát základní příznaky i jednoduché testy, které napomohou prvnímu rozeznání nástupu choroby.

Meningokokovou meningitidu způsobuje bakterie Neisseria meningitidis. Bakterie se vyskytuje v patnácti sérotypech (liší se v povrchových znacích bakterie). Výskyt jednotlivých sérotypů je rozdílný v různých částech světa. V našich končinách je nejvíce rozšířen typ B (v České republice je zodpovědný za 70 % infekcí).

Nákaza meningokokem se může projevit buď jako meningitida, nebo jako sepse (celková reakce organismu na infekci), popřípadě kombinace obou. V případě sepse přechází bakterie do krevního řečiště, kde se množí a vyvolává tak systémovou reakci. Zejména se jedná o spouštění kaskády srážení krve, což se projeví jako „vyrážka“ a tvorba krevních sraženin v cévách s méně či více závažnými následky. Meningokoky způsobená sepse je smrtelná asi ve 25 % případů. Vzácněji mohou být meningokokem postiženy klouby, osrdečník nebo pohrudnice, kde bakterie způsobuje zánětlivou reakci. Po prostupu k mozkovým blanám se rozvíjí meningitida.

Meningokoková meningitida je bakteriální zánět mozkových blan. Poškozuje mozek, a pokud není léčena, končí až v 50 % smrtelně. Přeživší mohou mít v 10-20 % případů trvalé následky, jako je hluchota, slepota, postižení nervového systému (obrna končetin), epilepsie, poškození mozku a následkem ucpání cév s následným odumřením tkáně také amputace prstů, nebo až ztráta končetiny. Nejvíce jsou ohroženy děti do 5 let a mladí lidé ve věku 15-25 let.

Infekce se mezi lidmi přenáší kapénkově – kapkami z dýchacího traktu nebo slinami. K přenosu dochází po delším nebo těsném kontaktu, jako je například líbání, kýchání nebo kašlání v blízkosti jiné osoby nebo sdílení obytných prostor s nakaženým. Vyšší riziko nákazy je v chladnějších ročních obdobích, kdy se lidé častěji shromažďují v uzavřených prostorách.

Příznaky meningokokové infekce jsou horečka nad 38 °C, bolest hlavy, zvracení, světloplachost, ztuhlá šíje a vyrážka (může vypadat jako modřiny). Nemusí být přítomny všechny najednou. Pokud se objeví horečka a vyrážka (nebo jiný z příznaků), je možné udělat jeden z jednoduchých testů:

  • zatlačit sklenicí nebo jiným průhledným předmětem na kůži. Pokud vyrážka nevymizí, je nutné okamžitě přivolat rychlou lékařskou pomoc
  • pacient se uloží na rovnou podložku, např. na postel bez polštáře, s nataženými dolními končetinami. Ohnutím hlavy vpřed zatlačíme dotyčnému bradu směrem k hrudníku. Pokud zareaguje bolestivě a ohne nohy v kolenou, je nutné okamžitě přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Celý článek najdete na: http://www.lekarnickekapky.cz/leky/spravne-po-uzivani-leku/meningokova-meningitida-jak-se-chranit-a-neztracet-cas-v-pripade.html

další zprávy z médií

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS