Zobrazit menuSkrýt menu

Lidé s mentálním postižením potřebují intimitu, nemají se ji ale od koho učit

Publikováno: 5. 11. 2019, aktualizováno: 5. 11. 2019 | Zdroj: rozhlas.cz

Lidi s mentálním hendikepem často vnímáme trochu jako děti, a tak je někdy těžko představitelné, že i oni mají své sexuální potřeby. S jakými překážkami na cestě k sexuálnímu uspokojení se setkávají? Pro koho je to vlastně nejtěžší téma? A proč sexuální asistence situaci vlastně moc neřeší? O tom mluvil v Diagnóze F ředitel Unie sexuálních důvěrníků Petr Eisner.

„Přestože lidé s mentálním hendikepem mají své sexuální potřeby, často na ně nebylo adekvátně reagováno a nahlíženo. Dříve byli tito lidé například silně medikováni nebo přesunuti do nějaké léčebny,“ popisuje Petr Eisner situaci v době, kdy se o téma začal před dvaceti lety intenzivněji zajímat. Příčinou neadekvátního zacházení se sexualitou lidí s mentálním postižením je podle něj zejména strach většinové populace.

Zatímco dítě bez postižení si informace o sexualitě více či méně zjistí od vrstevníků nebo z internetu, člověk s mentálním hendikepem tuto možnost zpravidla nemá. „Dítě s postižením nemá vrstevníky, kteří by něco věděli, nebo možná vědí, ale jsou to často nějaké polopravdy, nedá se o to úplně opřít,“ říká Eisner. Tím, kdo by měl toto téma otevřít, jsou pak podle něj zejména rodiče. Pokud ale rodič žije s vědomím, že jeho dítě dosáhlo mentálního věku 3 let, může pro něj být obtížné přijmout, že sexuální potřeby tomuto mentálnímu věku nemusí zdaleka odpovídat a je třeba se s nimi naučit zacházet a naučit dítě, resp. dospělého potomka, aby je dokázal adekvátně uspokojovat.

„Nejvíce potíží se pojí s tím, že ten člověk nemá k dispozici žádnou intimitu, to znamená prostředí, místo, soukromí, ve kterém by své potřeby mohl uspokojit tak, jak potřebuje,“ popisuje Eisner. Čím nezvládnou postiženého potomka provést rodiče, s tím by mohli pomoci tzv. sexuální důvěrníci. Před časem zavedené služby sexuální asistence mohou v určité části příběhu také pomoci, ale nejsou všespasitelské.

Celý článek najdete zde: https://wave.rozhlas.cz/lide-s-mentalnim-postizenim-potrebuji-intimitu-nemaji-se-ji-ale-od-koho-ucit-8098982

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS